De procedure: brief met betrekking tot de hoorzitting van de politie

 

Amsterdam, 17 oktober 2008

Aan: Drs. B.J.A.M. Welten

regio 13 Amsterdam-Amstelland

Postbus 2287

1000 CG Amsterdam

Onderwerp: Hoorzitting met betrekking tot het bezwaar over wobverzoek inzake maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot de kraakgroep de Pijp, kraakbeweging de Pijp, werkgroep wonen de Pijp, KSU de Pijp, café Mollie, kraakcafé Mollie, kraakcafé Molli, de Molli, de Bakkerpanden, woningcomplex Henrick de Keijser, de percelen Van Ostadestraat 137, Van Ostadestraat 226-230, Henrick de Keijserstraat 15 tot en met 25 (oneven nummers), 20 tot en met 30 (even nummers), Henrick de Keijserstraat begane grond nummers 13, 18, 27 en 32, Henrick de Keijserplein 5, Karel du Jardin straat 69 en Rustenburgerstraat 271 en 265.

Kenmerk: wobverzoek februari 20221

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot de kraakgroep de Pijp, kraakbeweging de Pijp, werkgroep wonen de Pijp, KSU de Pijp, café Mollie, kraakcafé Mollie, kraakcafé Molli, de Molli, de Bakkerpanden, woningcomplex Henrick de Keijser, de percelen Van Ostadestraat 137, Van Ostadestraat 226-230, Henrick de Keijserstraat 15 tot en met 25 (oneven nummers), 20 tot en met 30 (even nummers), Henrick de Keijserstraat begane grond nummers 13, 18, 27 en 32, Henrick de Keijserplein 5, Karel du Jardin straat 69 en Rustenburgerstraat 271 en 265.

Op 23 september 2008 schrijft u dat u mijn bezwaarschrift heeft ontvangen en dat u die in een hoorzitting wilt behandelen. Natuurlijk wil ik mijn bezwaar mondeling toelichting. Ik moet alleen toegeven dat ik nog in het geheel geen primaire beslissing op mijn wobverzoek heb ontvangen. Mijn verzoek is van 23 mei 2008 en tot op heden heb ik slechts een ontvangstbevestiging van 28 mei 2008 ontvangen. Tijdens de hoorzitting wil ik graag ook mijn beklag doen over de ronduit onbeschofte wijze waarop de Amsterdamse politie met mijn verzoeken omspringt, maar dat lijkt me logisch gezien het feit dat er totaal niet gecommuniceerd wordt.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam