De procedure: beroep tegen de beslissing van de Burgemeester

 

Amsterdam, 19 oktober 2009

Aan: Rechtbank Amsterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Onderwerp: beroep met betrekking tot Wobverzoek inzake maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot de kraakgroep de Pijp, kraakbeweging de Pijp, werkgroep wonen de Pijp, KSU de Pijp, café Mollie, kraakcafé Mollie, kraakcafé Molli, de Molli, de Bakkerpanden, woningcomplex Henrick de Keijser, de percelen Van Ostadestraat 137, Van Ostadestraat 226-230, Henrick de Keijserstraat 15 tot en met 25 (oneven nummers), 20 tot en met 30 (even nummers), Henrick de Keijserstraat begane grond nummers 13, 18, 27 en 32, Henrick de Keijserplein 5, Karel du Jardin straat 69 en Rustenburgerstraat 271 en 265.

Ons Kenmerk: wobverzoek februari 20221

Kenmerk gemeente Amsterdam: BZ.1.08.0445.001/DJZ

Uw Kenmerk: 09 / 1506 WOB G247

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

In uw brief van 13 oktober 2009 verzoekt u mij om toestemming te geven om te stukken in te zien en een uitspraak te doen op basis van de stukken.

Ik moet u toegeven dat ik de hele gang van zaken van de gemeente Amsterdam niet alleen belachelijk vind, maar ook een slag in mijn gezicht in het kader van mijn recht op het gebruik van de Wob. Ik snap ook niet dat u meegaat in de gedachtengang van de gemeente. Het lijkt de WIV wel en inlichtingendienst stukken. Ik heb tot op heden nog geen enkele inhoudsopgave gekregen waarin duidelijk wordt welke stukken mij worden geweigerd. Voor het opbouwen van een betoog mijnerzijds zou het op zijn minst noodzakelijk zijn dat ik in ieder geval weet over welke stukken we praten. Memo’s gaat het blijkbaar om, maar ja alles kan een memo zijn. Natuurlijk geef ik de rechtbank toestemming, want anders volgt er geen uitspraak, voor mij is er weinig keus, maar ik begrijp niet waarom u niet de gemeente Amsterdam per ommegaande opdraagt mij een inhoudsopgave met datum van publicatie een lijst doet toekomen over welke stukken we het nu hebben. Blijkbaar is die lijst er wel want de gemeente heeft u die doen toekomen. A11 tot en met A13 en B 1 tot en met B7. Ik ben dit soort geheimzinnigheid van de AIVD en de MIVD gewend, maar ik dacht dat we in een democratische rechtsorde woonden waarbij er in ieder geval enige minimale openheid van zaken bestond.

Met vriendelijke groeten

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

email info@burojansen.nl

tel + 31 (0)20 6123202

fax + 31 (0)20 6163752

mob + 31 (0)6 34339533