Kraken in de Amsterdamse Pijp 2008

 

Wobverzoek inzake maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot de kraakgroep de Pijp, kraakbeweging de Pijp, werkgroep wonen de Pijp, KSU de Pijp, café Mollie, kraakcafé Mollie, kraakcafé Molli, de Molli, de Bakkerpanden, woningcomplex Henrick de Keijser, de percelen Van Ostadestraat 137, Van Ostadestraat 226-230, Henrick de Keijserstraat 15 tot en met 25 (oneven nummers), 20 tot en met 30 (even nummers), Henrick de Keijserstraat begane grond nummers 13, 18, 27 en 32, Henrick de Keijserplein 5, Karel du Jardin straat 69 en Rustenburgerstraat 271 en 265.

De procedure: de eerste brief
De procedure: bezwaar tegen de beslissing van de politie
De procedure: brief met betrekking tot de hoorzitting van de politie
De procedure: verder bezwaar tegen beslissing van de politie
De procedure: beslissing van de Burgemeester op het verzoek
De procedure: bezwaar tegen de beslissing van de Burgemeester
De procedure: een tweede beslissing van de politie
De procedure: nieuw bezwaar tegen de beslissing van de politie
De procedure: beroep tegen de beslissing van de Burgemeester