informatieverzoek huiszoeking, binnentreding, aanhoudingen, staande houding, verwijdering of andere dwangmiddelen Koningsdag

 

Amsterdam, 10 juni 2015

Aan: Ministerie van Veiligheid en Justitie
De Minister
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Onderwerp: informatieverzoek huiszoeking, binnentreding, aanhoudingen, staande houding, verwijdering of andere dwangmiddelen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tegen burgers op straat, in hun woonhuis of boot of andere plaatsen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), maatregelen tegen mensen die protest aantekenen tegen het evenement en/of deelnemers (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en het gehele beleid ten aanzien van burgers die zich in een gebied bevinden waarvan die de overheid heeft omschreven als bijzondere zone (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met betrekking tot Koningsdag 2015 (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) voor, tijdens en na 27 april 2015 in Dordrecht

Kenmerk: informatieverzoek 2015653010

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot huiszoeking, binnentreding, aanhoudingen, staande houding, verwijdering of andere dwangmiddelen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tegen burgers op straat, in hun woonhuis of boot of andere plaatsen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), maatregelen tegen mensen die protest aantekenen tegen het evenement en/of deelnemers (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en het gehele beleid ten aanzien van burgers die zich in een gebied bevinden waarvan die de overheid heeft omschreven als bijzondere zone (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met betrekking tot Koningsdag 2015 (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) voor, tijdens en na 27 april 2015 in Dordrecht. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot huiszoeking, binnentreding, aanhoudingen, staande houding, verwijdering of andere dwangmiddelen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) tegen burgers op straat, in hun woonhuis of boot of andere plaatsen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), maatregelen tegen mensen die protest aantekenen tegen het evenement en/of deelnemers (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en het gehele beleid ten aanzien van burgers die zich in een gebied bevinden waarvan die de overheid heeft omschreven als bijzondere zone (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met betrekking tot Koningsdag 2015 (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) voor, tijdens en na 27 april 2015 in Dordrecht.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202