Informatieverzoek vernielingen jacht 2015

 

Amsterdam, 13 april 2015

Aan Gemeente Harderwijk
College van B & W
Postbus 149
3840 AC Harderwijk

Onderwerp: Informatieverzoek vernielingen, vandalisme, beschadigingen, vernietiging (of andere/vergelijkbare omschrijvingen) van jachthutten, hoogzitten, jachtkansel/kansel, jachtschermen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Harderwijk in 2013 en 2014

Kenmerk: informatieverzoek oktober 201593746

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mevr./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot vernielingen, vandalisme, beschadigingen, vernietiging (of andere/vergelijkbare omschrijvingen) van jachthutten, hoogzitten, jachtkansel/kansel, jachtschermen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Harderwijk in 2013 en 2014. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot vernielingen, vandalisme, beschadigingen, vernietiging (of andere/vergelijkbare omschrijvingen) van jachthutten, hoogzitten, jachtkansel/kansel, jachtschermen (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Harderwijk in 2013 en 2014.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
tel 0206123202
mob 0634339533
email info@burojansen.nl