informatieverzoek inlichtingenoperatie protesten NSS

 

Amsterdam, 14 maart 2014

 

 

Aan    Politie Nederland

Alle eenheden van Politie Nederland

Postbus 17107

2502 CC Den Haag

 

Onderwerp: informatie verzoek inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn betrokken bij protesten tegen het evenement de NSS (Nuclear Security Summit 2014) of een van de talloze politieke leiders en hun beleid in Den Haag

 

Kenmerk: wobverzoek 2014035913

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Het betreft informatie inzake inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn betrokken bij protesten tegen het evenement de NSS (Nuclear Security Summit 2014) of een van de talloze politieke leiders en hun beleid in Den Haag.

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn betrokken bij protesten tegen het evenement de NSS (Nuclear Security Summit 2014) of een van de talloze politieke leiders en hun beleid in Den Haag

van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn betrokken bij protesten tegen het evenement de NSS (Nuclear Security Summit 2014) of een van de talloze politieke leiders en hun beleid in Den Haag..

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

nieuwsblog.burojansen.nl

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl