informatie verzoek eerbiediging rechten tijdens NSS

 

Amsterdam, 14 maart 2014

 

 

Aan    Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Minister

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

 

Onderwerp: informatie verzoek ten aanzien van beleid, maatregelen en handelingen voor het eerbiedigen van burgerlijke vrijheden zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet en internationale verdragen als het EVRM, UVRM, BUPO en andere verdragen tijdens voor en erna het evenement de NSS (Nuclear Security Summit 2014) of een van de talloze politieke leiders en hun beleid in Den Haag in maart 2014. U kunt hierbij denken aan de eerbiediging van de organisatie, opzetten en realiseren van verzet tegen het evenement, uitingen van vrijheid van meningsuiting, organisatie en uitvoering van manifestaties en protesten tegen het evenement en de talloze regeringsleiders en hun beleid en andere mogelijke vormen

 

Kenmerk: wobverzoek 2014046912

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Het betreft informatie inzake beleid, maatregelen en handelingen voor het eerbiedigen van burgerlijke vrijheden zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet en internationale verdragen als het EVRM, UVRM, BUPO en andere verdragen tijdens voor en erna het evenement de NSS (Nuclear Security Summit 2014) of een van de talloze politieke leiders en hun beleid in Den Haag in maart 2014. U kunt hierbij denken aan de eerbiediging van de organisatie, opzetten en realiseren van verzet tegen het evenement, uitingen van vrijheid van meningsuiting, organisatie en uitvoering van manifestaties en protesten tegen het evenement en de talloze regeringsleiders en hun beleid en andere mogelijke vormen.

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot beleid, maatregelen en handelingen voor het eerbiedigen van burgerlijke vrijheden zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet en internationale verdragen als het EVRM, UVRM, BUPO en andere verdragen tijdens voor en erna het evenement de NSS (Nuclear Security Summit 2014) of een van de talloze politieke leiders en hun beleid in Den Haag in maart 2014. U kunt hierbij denken aan de eerbiediging van de organisatie, opzetten en realiseren van verzet tegen het evenement, uitingen van vrijheid van meningsuiting, organisatie en uitvoering van manifestaties en protesten tegen het evenement en de talloze regeringsleiders en hun beleid en andere mogelijke vormenvan u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot beleid, maatregelen en handelingen voor het eerbiedigen van burgerlijke vrijheden zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet en internationale verdragen als het EVRM, UVRM, BUPO en andere verdragen tijdens voor en erna het evenement de NSS (Nuclear Security Summit 2014) of een van de talloze politieke leiders en hun beleid in Den Haag in maart 2014. U kunt hierbij denken aan de eerbiediging van de organisatie, opzetten en realiseren van verzet tegen het evenement, uitingen van vrijheid van meningsuiting, organisatie en uitvoering van manifestaties en protesten tegen het evenement en de talloze regeringsleiders en hun beleid en andere mogelijke vormen.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

Postbus 10591 1001 EN Amsterdam

e-mail info@burojansen.nl tel 0206123202 mob 0634339533