• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatieverzoek samenwerking Nederland Saoedi-Arabië contraterrorisme

  Amsterdam, 11 april 2016

   

   

  Aan    ministerie van Buitenlandse Zaken

  Tav de minister

  Postbus 20061

  2500 EB Den Haag

   

  Onderwerp: informatieverzoek samenwerking van Nederland met Saoedi-Arabië op het terrein van contraterrorisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2015

   

  Kenmerk: informatieverzoek 2015975545

   

  Afzender:                        Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

   

  Geachte Mw./Dhr.,

   

   

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informatieverzoek samenwerking van Nederland met Saoedi-Arabië op het terrein van contraterrorisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2015 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

   

  Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, correspondentie, afspraken, notities, aantekeningen, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot de samenwerking van Nederland met Saoedi-Arabië op het terrein van contraterrorisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2015.

   

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

  Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt. Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn. U weet dat er met mij altijd te praten is over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben.

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202