informatieverzoek samenwerking Nederland Saoedi-Arabië contraterrorisme

 

Amsterdam, 11 april 2016

 

 

Aan    ministerie van Buitenlandse Zaken

Tav de minister

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

 

Onderwerp: informatieverzoek samenwerking van Nederland met Saoedi-Arabië op het terrein van contraterrorisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2015

 

Kenmerk: informatieverzoek 2015975545

 

Afzender:                        Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informatieverzoek samenwerking van Nederland met Saoedi-Arabië op het terrein van contraterrorisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2015 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, correspondentie, afspraken, notities, aantekeningen, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot de samenwerking van Nederland met Saoedi-Arabië op het terrein van contraterrorisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), radicalisering  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen), extremisme  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en andere terreinen op het gebied van terrorismebestrijding  (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2010 tot en met 2015.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt. Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn. U weet dat er met mij altijd te praten is over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202