• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatieverzoek modules toolbox extremisme

  Amsterdam, 28 april 2015

   

  Aan:     Ministerie van Veiligheid en Justitie

  De Minister

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

   

  Onderwerp: informatieverzoek modules Basismodule awareness jihadisme, Sociaal Calamiteiten Plan, Linksextremisme, lokale aanpak jihadgang, Handreiking gesprekstechnieken deradicalisering extreemrechts, E-learning privacy, E-learning potentieel gewelddadige eenlingen, E-learning extreem rechts radicalisering, Handreiking inrichten signaleringsstructuur hogescholen, Verdiepingsmodule extreemrechts extremisme en terrorisme, Verdiepingsmodule jihadisme, Kennis en best practices voor gemeenten en eerstelijnsprofessionals, Documentatie radicalisering, Train-de-trainer potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (in samenwerking met de Politieacademie), Training radicalisering (in samenwerking met de Politieacademie), Train-de-trainer polarisatie en radicalisering, Training polarisatie en radicalisering (zelfstudie), Landelijk Platform Lokale Professionals (LPLP), Radicx tool, Servicedocumenten, E-learning islamitische radicalisering van de NCTV

   

  Kenmerk: informatieverzoek 2015774050

   

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

  Geachte Mw./Dhr.,

   

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot modules Basismodule awareness jihadisme, Sociaal Calamiteiten Plan, Linksextremisme, lokale aanpak jihadgang, Handreiking gesprekstechnieken deradicalisering extreemrechts, E-learning privacy, E-learning potentieel gewelddadige eenlingen, E-learning extreem rechts radicalisering, Handreiking inrichten signaleringsstructuur hogescholen, Verdiepingsmodule extreemrechts extremisme en terrorisme, Verdiepingsmodule jihadisme, Kennis en best practices voor gemeenten en eerstelijnsprofessionals, Documentatie radicalisering, Train-de-trainer potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (in samenwerking met de Politieacademie), Training radicalisering (in samenwerking met de Politieacademie), Train-de-trainer polarisatie en radicalisering, Training polarisatie en radicalisering (zelfstudie), Landelijk Platform Lokale Professionals (LPLP), Radicx tool, Servicedocumenten, E-learning islamitische radicalisering van de NCTV. U kunt hierbij denken aan:

   

  Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot modules Basismodule awareness jihadisme, Sociaal Calamiteiten Plan, Linksextremisme, lokale aanpak jihadgang, Handreiking gesprekstechnieken deradicalisering extreemrechts, E-learning privacy, E-learning potentieel gewelddadige eenlingen, E-learning extreem rechts radicalisering, Handreiking inrichten signaleringsstructuur hogescholen, Verdiepingsmodule extreemrechts extremisme en terrorisme, Verdiepingsmodule jihadisme, Kennis en best practices voor gemeenten en eerstelijnsprofessionals, Documentatie radicalisering, Train-de-trainer potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (in samenwerking met de Politieacademie), Training radicalisering (in samenwerking met de Politieacademie), Train-de-trainer polarisatie en radicalisering, Training polarisatie en radicalisering (zelfstudie), Landelijk Platform Lokale Professionals (LPLP), Radicx tool, Servicedocumenten, E-learning islamitische radicalisering van de NCTV.

   

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202