informatieverzoek modules toolbox extremisme

 

Amsterdam, 28 april 2015

 

Aan:     Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Minister

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

 

Onderwerp: informatieverzoek modules Basismodule awareness jihadisme, Sociaal Calamiteiten Plan, Linksextremisme, lokale aanpak jihadgang, Handreiking gesprekstechnieken deradicalisering extreemrechts, E-learning privacy, E-learning potentieel gewelddadige eenlingen, E-learning extreem rechts radicalisering, Handreiking inrichten signaleringsstructuur hogescholen, Verdiepingsmodule extreemrechts extremisme en terrorisme, Verdiepingsmodule jihadisme, Kennis en best practices voor gemeenten en eerstelijnsprofessionals, Documentatie radicalisering, Train-de-trainer potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (in samenwerking met de Politieacademie), Training radicalisering (in samenwerking met de Politieacademie), Train-de-trainer polarisatie en radicalisering, Training polarisatie en radicalisering (zelfstudie), Landelijk Platform Lokale Professionals (LPLP), Radicx tool, Servicedocumenten, E-learning islamitische radicalisering van de NCTV

 

Kenmerk: informatieverzoek 2015774050

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot modules Basismodule awareness jihadisme, Sociaal Calamiteiten Plan, Linksextremisme, lokale aanpak jihadgang, Handreiking gesprekstechnieken deradicalisering extreemrechts, E-learning privacy, E-learning potentieel gewelddadige eenlingen, E-learning extreem rechts radicalisering, Handreiking inrichten signaleringsstructuur hogescholen, Verdiepingsmodule extreemrechts extremisme en terrorisme, Verdiepingsmodule jihadisme, Kennis en best practices voor gemeenten en eerstelijnsprofessionals, Documentatie radicalisering, Train-de-trainer potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (in samenwerking met de Politieacademie), Training radicalisering (in samenwerking met de Politieacademie), Train-de-trainer polarisatie en radicalisering, Training polarisatie en radicalisering (zelfstudie), Landelijk Platform Lokale Professionals (LPLP), Radicx tool, Servicedocumenten, E-learning islamitische radicalisering van de NCTV. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot modules Basismodule awareness jihadisme, Sociaal Calamiteiten Plan, Linksextremisme, lokale aanpak jihadgang, Handreiking gesprekstechnieken deradicalisering extreemrechts, E-learning privacy, E-learning potentieel gewelddadige eenlingen, E-learning extreem rechts radicalisering, Handreiking inrichten signaleringsstructuur hogescholen, Verdiepingsmodule extreemrechts extremisme en terrorisme, Verdiepingsmodule jihadisme, Kennis en best practices voor gemeenten en eerstelijnsprofessionals, Documentatie radicalisering, Train-de-trainer potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE), Training potentieel gewelddadige eenlingen (in samenwerking met de Politieacademie), Training radicalisering (in samenwerking met de Politieacademie), Train-de-trainer polarisatie en radicalisering, Training polarisatie en radicalisering (zelfstudie), Landelijk Platform Lokale Professionals (LPLP), Radicx tool, Servicedocumenten, E-learning islamitische radicalisering van de NCTV.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202