• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatie verzoek rapport Proactief politieoptreden Amnesty International

  Amsterdam, 30 maart 2016

   

   

  Aan    Politie Amsterdam

  Postbus 2287

  1000 CG AMSTERDAM

   

  Onderwerp: informatie verzoek rapport Proactief politieoptreden risico

  voor mensenrechten: Etnisch profileren onderkennen en aanpakken van

  Amnesty International

   

  Kenmerk: informatieverzoek 2016335613

   

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

   

  Geachte Mw./Dhr.,

   

  Naar aanleiding berichtgeving op het internet, berichtgeving van de overheid middels allerlei bestuursorganen, uitspraken in de media van leden van de overheid doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen en richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot rapport Proactief politieoptreden risico voor mensenrechten: Etnisch profileren onderkennen en aanpakken van

  Amnesty International van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

   

  Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking rapport Proactief politieoptreden risico voor mensenrechten: Etnisch profileren onderkennen en aanpakken van

  Amnesty International.

   

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202