• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatie verzoek onderzoek Tilburg stop/controle formulieren

  Amsterdam, 30 maart 2016

  Aan alle parketten, landelijk parket en College PGs
  Postbus 20305
  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: informatie verzoek onderzoek/experiment in Tilburg met speciale
  formulieren mogelijk geheten ‘stopformulieren’ en/of controle formulieren bij de politie van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015

  Kenmerk: informatieverzoek 2016335652

  Afzender:
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mw./Dhr.,

  Naar aanleiding berichtgeving op het internet, berichtgeving van de overheid middels allerlei bestuursorganen, uitspraken in de media van leden van de overheid doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen en richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot onderzoek/experiment in Tilburg met speciale formulieren mogelijk geheten ‘stopformulieren’ en/of controle formulieren bij de politie van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, overeenkomsten, contracten, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, tijdschriften, krantenartikelen, registraties en andere documenten met betrekking tot onderzoek/experiment in Tilburg met speciale formulieren mogelijk geheten ‘stopformulieren’ en/of controle formulieren bij de politie van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam
  www.burojansen.nl
  e-mail info@burojansen.nl
  tel 0206123202