De procedure: de eerste brief

 

Amsterdam, 26 maart 2008

Aan: Drs. B.J.A.M. Welten

regio 13 Amsterdam-Amstelland

Postbus 2287

1000 CG Amsterdam

Onderwerp: Wobverzoek inzake data-analyse(s), data-onderzoek(en), probleemanalyse(s), incidentmelding(en) van regiopolitie Amsterdam-Amstelland (wijkteam Koninginneweg) ten behoeve van cameratoezicht binnen het werkgebied, in het bijzonder voor het Museumpleinbuurt en het Vondelpark over de periode 2000 tot en met 2004 en aanvullende data-analyse(s), data-onderzoek(en), probleemanalyse(s) incidentmelding(en) over de periode 2004 – 2007

Kenmerk: wobverzoek februari 20231 am

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Drs. B.J.A.M. Welten,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft data-analyse(s), data-onderzoek(en), probleemanalyse(s), incidentmelding(en) van regiopolitie Amsterdam-Amstelland (wijkteam Koninginneweg) ten behoeve van cameratoezicht binnen het werkgebied, in het bijzonder voor het Museumpleinbuurt en het Vondelpark, over de periode 2000 tot en met 2004 en aanvullende data-analyse(s), data-onderzoek(en), probleemanalyse(s) incidentmelding(en) over de periode 2004 – 2007

Ik zou graag alle documenten van u ontvangen.

Vanzelfsprekend gaat het hier om geanonimiseerde stukken.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 28 dagen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam