• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatieverzoek imago onderzoek

  Amsterdam, 5 maart 2010

  Aan: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Postbus 20010

  2500 EA Den Haag

  Onderwerp: informatieverzoek met betrekking tot een imago onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau TNS NIPO (waarschijnlijk in 2006), het onderzoek had betrekking op het imago van de AIVD of andere inlichtingendiensten, het onderzoek zelf, vergelijkbare onderzoeken en de achterliggende stukken

  Ons Kenmerk: informatieverzoek januari 20108066

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mw./dhr.,

  Met een beroep op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft hier alle documenten met betrekking tot een imago onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau TNS NIPO (waarschijnlijk in 2006), het onderzoek had betrekking op het imago van de AIVD of andere inlichtingendiensten, het onderzoek zelf, vergelijkbare onderzoeken en de achterliggende stukken.

  Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  email info@burojansen.nl

  www.burojansen.nl

  tel 0206123202

  mobiel 0634339533