informatieverzoek imago onderzoek

 

Amsterdam, 5 maart 2010

Aan: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Onderwerp: informatieverzoek met betrekking tot een imago onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau TNS NIPO (waarschijnlijk in 2006), het onderzoek had betrekking op het imago van de AIVD of andere inlichtingendiensten, het onderzoek zelf, vergelijkbare onderzoeken en de achterliggende stukken

Ons Kenmerk: informatieverzoek januari 20108066

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte mw./dhr.,

Met een beroep op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft hier alle documenten met betrekking tot een imago onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau TNS NIPO (waarschijnlijk in 2006), het onderzoek had betrekking op het imago van de AIVD of andere inlichtingendiensten, het onderzoek zelf, vergelijkbare onderzoeken en de achterliggende stukken.

Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

email info@burojansen.nl

www.burojansen.nl

tel 0206123202

mobiel 0634339533