procedure: klacht over trage behandeling

 

Amsterdam, 28 januari 2009

Aan: KLPD

Korpschef P.J. van Zunderd

Postbus 100

3970 AC Driebergen

Onderwerp: klacht wobverzoek inzake ideologische misdaad

Ons Kenmerk: wobverzoek juni 33804

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte P.J. van Zunderd,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik mij in juli 2008 tot u gericht met een verzoek om informatie.

Het ging om alle documenten met betrekking tot ideologische misdaad en in het bijzonder om het rapport Ideologische misdaad verschenen als deelrapport van de Criminaliteitsanalyse 2007. Ik veronderstel dat er stukken ten grondslag liggen aan het deelrapport Ideologische misdaad.

Bij deze onderliggende documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan: notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, statistieken, fouilleringlijsten, concepten, rapportages, dagrapportages, verslagen van de driehoek, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Ik begrijp dat u met betrekking tot dit wobverzoek meer tijd nodig had, dat heeft u gevraagd in augustus 2008 en ik heb die u verleend. Op dit moment is mijn geduld op en maak ik bezwaar tegen het uitblijven van een besluit van uw kant. Het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een rol bij dit wobverzoek speelt, ontslaat u niet van de verantwoordelijkheid om mij op de hoogte te houden en/of de termijn in de gaten te houden.

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken uw besluit mede te delen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam