Informatieverzoek met betrekking tot het project Het groene Goud (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2006 tot en met 2015 (waarschijnlijk alleen in provincie Limburg)

 

Amsterdam, 27 augustus 2018

 

 

 

 

Aan     Gemeente Gennep

College van burgemeester en wethouders

Postbus 9003

6590 HD Gennep

 

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot het project Het groene Goud (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2006 tot en met 2015 (waarschijnlijk alleen in provincie Limburg)

 

Kenmerk: informatieverzoek 2018044134

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte mevr./dhr.,

 

Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de politie, rapporten van de overheid, berichten in de media en informatie van bedrijven, ben ik op zoek naar informatie over het project Het groene Goud (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2006 tot en met 2015 (waarschijnlijk alleen in provincie Limburg).

 

Ik wil graag een afschrift van alle (beleids-/uitvoerings-)documenten die onder u berusten met betrekking tot het project Het groene Goud (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2006 tot en met 2015 (waarschijnlijk alleen in provincie Limburg). Oftewel alle documenten die op deze zaken betrekking hebben opvragen.

 

Mijn verzoek is een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

U kunt hierbij denken aan onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten.

 

Mocht mijn verzoek niet duidelijk zijn, schrijft de wetgever voor om de burger van dienst te zijn en aan te geven wat, waar en hoe documenten kunnen worden gevonden.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

 

Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn.

 

Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid.

 

U weet dat er met mij altijd te praten is over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

info@burojansen.nl

0206123202

0634339533