• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Informatieverzoek met betrekking tot het project Het groene Goud (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2006 tot en met 2015 (waarschijnlijk alleen in provincie Limburg)

  Amsterdam, 27 augustus 2018

   

   

   

   

  Aan     Gemeente Gennep

  College van burgemeester en wethouders

  Postbus 9003

  6590 HD Gennep

   

  Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot het project Het groene Goud (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2006 tot en met 2015 (waarschijnlijk alleen in provincie Limburg)

   

  Kenmerk: informatieverzoek 2018044134

   

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

   

  Geachte mevr./dhr.,

   

  Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de politie, rapporten van de overheid, berichten in de media en informatie van bedrijven, ben ik op zoek naar informatie over het project Het groene Goud (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2006 tot en met 2015 (waarschijnlijk alleen in provincie Limburg).

   

  Ik wil graag een afschrift van alle (beleids-/uitvoerings-)documenten die onder u berusten met betrekking tot het project Het groene Goud (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2006 tot en met 2015 (waarschijnlijk alleen in provincie Limburg). Oftewel alle documenten die op deze zaken betrekking hebben opvragen.

   

  Mijn verzoek is een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  U kunt hierbij denken aan onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten.

   

  Mocht mijn verzoek niet duidelijk zijn, schrijft de wetgever voor om de burger van dienst te zijn en aan te geven wat, waar en hoe documenten kunnen worden gevonden.

   

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

  Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

   

  Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn.

   

  Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid.

   

  U weet dat er met mij altijd te praten is over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben.

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  info@burojansen.nl

  0206123202

  0634339533