• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatieverzoek inzake controle en/of toezicht dwangarbeid 2015

  Amsterdam, 11 mei 2015

  Aan: College van burgemeester en wethouders
  Postbus 9100
  2300 PC Leiden

  Onderwerp: informatieverzoek inzake controle en/of toezicht (of vergelijkbare namen) op het functioneren en handelen van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en projecten van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) door de gemeente Leiden en/of andere instanties in 2011, 2012, 2013 en 2014

  Kenmerk: informatieverzoek 2015094050

  Afzender:
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mv./Dhr.,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot controle en/of toezicht (of vergelijkbare namen) op het functioneren en handelen van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en projecten van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) door de gemeente Leiden en/of andere instanties in 2011, 2012, 2013 en 2014 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, contracten, overeenkomsten, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten, huisbezoeken, belemmeringen, beleid en andere activiteiten met betrekking controle en/of toezicht (of vergelijkbare namen) op het functioneren en handelen van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en projecten van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) door de gemeente Leiden en/of andere instanties in 2011, 2012, 2013 en 2014.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam
  www.burojansen.nl
  e-mail info@burojansen.nl
  tel 0206123202
  mob 0634339533