informatieverzoek contracten DZB dwangarbeid Leiden 2015

 

Amsterdam, 11 mei 2015

Aan: College van burgemeester en wethouders
Postbus 9100
2300 PC Leiden

Onderwerp: informatieverzoek inzake contracten, overeenkomsten (of vergelijkbare namen) van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en projecten van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met de gemeente Leiden in 2011, 2012, 2013 en 2014

Kenmerk: informatieverzoek 2015094051

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mv./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en projecten van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met de gemeente Leiden in 2011, 2012, 2013 en 2014 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, contracten, overeenkomsten, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten, huisbezoeken, belemmeringen, beleid en andere activiteiten met betrekking tot DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) en projecten van De Zijl Bedrijven, DZB, DZB Leiden (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen) met de gemeente Leiden in 2011, 2012, 2013 en 2014.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533