informatieverzoek dwangarbeid Amsterdam contracten st. Herstelling gemeente met derden 2015

 

Amsterdam, 10 april 2015

Aan: College van burgemeester en wethouders
Postbus 202
1000AE Amsterdam

Onderwerp: informatieverzoek inzake contracten (of vergelijkbare namen), rapporten en andere documenten van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en projecten van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en de gemeente Amsterdam met andere BV’s, NV’S, Stichtingen of andere rechtsvormen in 2012, 2013 en 2014

Kenmerk: informatieverzoek 2015940325

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mv./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informatieverzoek inzake contracten (of vergelijkbare namen), rapporten en andere documenten van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en projecten van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en de gemeente Amsterdam met andere BV’s, NV’S, Stichtingen of andere rechtsvormen in 2012, 2013 en 2014. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, jaarverslagen, toekomstvisies, toekomstplannen, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, contracten, overeenkomsten, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten, huisbezoeken, belemmeringen, beleid en andere activiteiten met betrekking tot geweldsinstructies, geweldsmiddelen, inzet, toezicht op inzet en gebruik geweld, controle op inzet en gebruik geweld, evaluatie optredens, klachten afhandeling, draaiboeken en andere structurele zaken (of andere omschrijvingen/namen) ten aanzien van De Stichting Herstelling, het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en projecten van de Stichting Herstelling het Werkbedrijf De Stichting herstelling (of vergelijkbare namen) en de gemeente Amsterdam en andere BV’s, NV’S, Stichtingen of andere rechtsvormen in 2012, 2013 en 2014.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533
nieuwsblog.burojansen.nl www.hetnationaalveiligheidsarchief.nl
www.identificatieplicht.nl www.preventieffouilleren.nl
www.openheid.nl www.openbaarheid.nl
www.justitievrijheidenveiligheid.nl