• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: De Raad van Hoofdcommissarissen bestaat niet

  De Raad van Hoofdcommissarissen ontkent dat zij een bestuursorgaan zijn. Al onze wobverzoeken worden afgewezen. In dit bezwaar maken wij een vergelijking tussen een criminele organisatie (artikel 140) en het standpunt van de Raad. Ons oordeel is dat de Raad een criminele organisatie is, oordeel zelf.

  Amsterdam, 16 oktober 2008

  Aan: de voorzitter

  Raad van Hoofdcommissarissen

  Postbus 20011

  2500 EA Den Haag

  Onderwerp: bezwaar Wobverzoek inzake maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm (2007), Duitsland.

  Ons Kenmerk: wobverzoek juli 19813

  Uw Kenmerk: –

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mevr./dhr.,

  Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing op mijn WOB verzoek met betrekking tot de maatregelen die in Nederland zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland.

  Het gaat onder andere om de informatie verzameling door de Nederlandse autoriteiten en de informatie overdracht en uitwisseling met de Duitse en andere autoriteiten. Het gaat hierbij ook om de informatie uitwisseling op het niveau van de Europese Unie.

  Aangezien u erg mysterieus doet over uw vestigingsadres heb ik de brief maar naar twee verschillende adressen gestuurd, misschien dat u gewoon kunt antwoorden en niet direct via uw advocaat.

  Hier volgen mijn aanvullende bezwaren.

  1. De RHC bestaat uit de Hoofdcommissarissen van de 26 politieregio’s die Nederland rijk is. Ik ga er vanuit dat u dat niet tegenspreekt. De RHC zoals u de Raad afkort is dus samengesteld uit ambtenaren die op de loonlijst staan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als dit laatste zo is dan is de RHC een verzameling ambtenaren die met elkaar vergadert, want vergaderen doet u, aangezien ik regelmatig publicaties van u zie langskomen. Als u bij elkaar komt en babbelt en over dat babbelen publiceert dan vraag ik me toch af in welke hoedanigheid dit babbelen plaatsvindt. U zegt dat u geen bestuursorgaan bent, bent u dan een erkende vereniging, stichting, bv, nv of anderszins belastingplichtig orgaan, want gezien het feit dat u activiteiten heeft en een advocaat kunt inhuren ga ik ervan uit dat u een orgaan van enigerlei vorm bent. Als RHC zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd de Rijswijksche Hockey Club (RHC) en de Stichting Rotterdamse Hotel Combinatie. Daarnaast nog enkele andere RHC’s maar dan met aanvulling. Als Raad van Hoofdcommissarissen zijn er geen vermeldingen in het handelsregister. Ik moet dus of concluderen dat u een louche gezelschap of gewoon een bestuursorgaan. In verband met mijn wobverzoek ga ik uit van het tweede.

  2. U bent een bestuursorgaan omdat u bij een eerder wobverzoek in het kader van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht contact met mij heeft opgenomen om het een en ander te coördineren tussen verschillende politieregio’s. Ik had u toen niet aangeschreven, maar blijkbaar bestaan er directe lijnen tussen de regio’s en het RHC. Bij een ander wobverzoek heb ik begrepen dat u ook direct contact opnam dus blijkbaar bent u de zogenaamde spin in het web, dat kan alleen een bestuursorgaan zijn, want de zaken waar ik over Wob zijn beleidsaangelegenheden die blijkbaar u aangaan. U bent dus een bestuursorgaan.

  3. In het Recherche Magazine van juni 2005 staat onder de kop spelverdelers in de opsporing een portret van zeven leden van uw illustere gezelschap, de RHC. De onderkop luidt dan ook koprschefs van de board opsporing van de Raad van Hoofdcommissarissen spreken zich uit. Dit gaat over opsporing, het lijkt me geen borrelpraat, criminele organisatie of wat dies meer zij, maar leden van ja u kunt het invullen een bestuursorgaan. De heren die worden geportretteerd worden stuk voor stuk gepresenteerd als korpschef van een bepaalde politieregio en vervolgens als portefeuillehouder van bijvoorbeeld tactische opsporing, criminele netwerken, informatievoorziening, … Uw bestuursorgaan heeft zelfs een bepaalde structuur en organisatie. Voor illustere gezelschappen heeft de wet artikel 140, voor een orgaan als het RHC zou ik gewoon zeggen bestuursorgaan.

  4. U probeert ook politieke invloed uit te oefenen door de publicatie van stukken, zoals het stuk in 2005 ‘politie in ontwikkeling’ met als onderkop visie op de politiefunctie. Het zou toch raar zijn dat u, als ambtenaren, van alles kunnen doen terwijl daar geen democratische controle over is. Dat is niet meer van deze tijd. Ik snap dat u graag met elkaar vrijblijvend wilt babbelen, daar wob ik ook niet naar, maar u bent degene die beleidsmatig en inhoudelijk zich met het politiewerk bezighoudt, u bent dus gewoon een bestuursorgaan.

  5. U onttrekt zich aan democratische controle. Nu is wobben bij de politie een lastige langdradige en moeizame bezigheid. Dit terwijl de Wob eigenlijk zegt dat alles openbaar is tenzij. Uw opstelling is niet alleen kinderachtig, maar druist tegen elke democratische rechtsorde in. U registreert zich nergens, heeft veel invloed zowel op nationaal als regionaal niveau en u creëert een rookgordijn over uw activiteiten. U kunt zelf in het wetboek opzoeken wat dat strafrechtelijk zou inhouden, maar ik ga er gewoon vanuit dat u een bestuursorgaan bent.

  Doe uw maatschappelijke plicht en leg verantwoording af.

  Ik verzoek u alsnog alle betreffende stukken openbaar te maken.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam