• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: een aanvullende informatieverzoek

  Naar aanleiding van het eerste verzoek hadden drie politiekorpsen gegevens verstrekt die een nieuw licht op het onderzoek wierpen, vandaar dat er een aanvullend verzoek is rondgestuurd.

  Amsterdam, 21 juli 2009

  Aan: Drs. J.J.M. Stikvoort MPM

  regio 16 Hollands Midden

  Postbus 4240

  2350 CE Leiderdorp

  Onderwerp: Wobverzoek inzake evaluaties van de Raad van Hoofdcommissarissen, bijvoorbeeld ten aanzien van de G8 en mutaties naar aanleiding van informatie uit Duitsland met betrekking tot de G8 in Heiligendamm Duitsland

  Kenmerk: wobverzoek juli 2009221

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Drs. J.J.M. Stikvoort MPM,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft evaluaties van de Raad van Hoofdcommissarissen ten aanzien van internationale operaties, bijvoorbeeld ten aanzien van de G8 en mutaties naar aanleiding van informatie uit Duitsland met betrekking tot de G8 in Heiligendamm Duitsland.

  Ik heb u al eerder aangeschreven ten aanzien van de G8, maar misschien zijn de bedoelde stukken aan uw aandacht ontsnapt. Ik heb van twee regio’s evaluaties ontvangen, een voorbeeld is toegevoegd. Van een regio heb ik ook een mutatie ontvangen zoals die ook is toegevoegd.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maal twee weken uw besluit mede te delen.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  email info@burojansen.nl