De procedure: een aanvullende informatieverzoek

 

Naar aanleiding van het eerste verzoek hadden drie politiekorpsen gegevens verstrekt die een nieuw licht op het onderzoek wierpen, vandaar dat er een aanvullend verzoek is rondgestuurd.

Amsterdam, 21 juli 2009

Aan: Drs. J.J.M. Stikvoort MPM

regio 16 Hollands Midden

Postbus 4240

2350 CE Leiderdorp

Onderwerp: Wobverzoek inzake evaluaties van de Raad van Hoofdcommissarissen, bijvoorbeeld ten aanzien van de G8 en mutaties naar aanleiding van informatie uit Duitsland met betrekking tot de G8 in Heiligendamm Duitsland

Kenmerk: wobverzoek juli 2009221

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Drs. J.J.M. Stikvoort MPM,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft evaluaties van de Raad van Hoofdcommissarissen ten aanzien van internationale operaties, bijvoorbeeld ten aanzien van de G8 en mutaties naar aanleiding van informatie uit Duitsland met betrekking tot de G8 in Heiligendamm Duitsland.

Ik heb u al eerder aangeschreven ten aanzien van de G8, maar misschien zijn de bedoelde stukken aan uw aandacht ontsnapt. Ik heb van twee regio’s evaluaties ontvangen, een voorbeeld is toegevoegd. Van een regio heb ik ook een mutatie ontvangen zoals die ook is toegevoegd.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maal twee weken uw besluit mede te delen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

tel 0206123202

mob 0634339533

email info@burojansen.nl