• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

  • De procedure: G8 Heiligendamm Duitsland in het kort

    Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur hebben wij in december 2007 tot de KLPD gericht met een verzoek om informatie. Het ging onder andere om maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en grensbewaking met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm, Duitsland.

    Hetzelfde verzoek heb ik ook aan de regio politie Utrecht gestuurd. Op 2 januari 2008 schrijft de KLPD een ontvangstbevestiging. Op 14 januari 2008 schrijft de KLPD dat zij meer tijd nodig hebben om de stukken bij elkaar te zoeken en op 17 januari 2008 schrijft u mij dat er bij de KLPD geen documenten aanwezig zijn. De regiopolitie Utrecht stuurt mij een ontvangstbevestiging op 15 januari 2008. Op 30 januari 2008 vraagt de politie Utrecht of mijn wobverzoek ook betrekking heeft op de bakfietsdemonstratie van 5 mei 2007. Op 18 februari geven wij aan dat wij de stukken met betrekking tot die demonstratie die onder de Wob vallen graag ontvangen. Op 13 maart 2008 ontvingen wij een verzameling documenten met betrekking tot de demonstratie. Ten aanzien van de G8 top was alleen de beantwoording van kamervragen in het bezit van de politie Utrecht. In de brief van 13 maart 2008 wordt gesproken over een lijst van verdachten die aan de Duitse autoriteiten is gegeven door de Utrechtse politie. Na telefonisch contact krijgen wij op 18 april 2008 een brief waarin de regiopolitie Utrecht aangeeft dat de KLPD contact met ons zal opnemen of een brief sturen ten aanzien van deze informatie uitwisseling. Op 29 april 2008 hebben wij nog niets vernomen van de KLPD en besluit in bezwaar te gaan tegen de beslissing van de politie Utrecht. Op 4 juni verzekerd de politie Utrecht ons opnieuw dat er contact is geweest met de KLPD. In de brief wordt gerept over het op korte termijn opstellen van een brief door de KLPD over de zaak. Aangezien wij niets horen zetten wij ons bezwaar voort en ontvangen wij de geanonimiseerde lijst op 25 juni 2008. In deze brief wordt opnieuw gewag gemaakt van het feit dat de regiopolitie Utrecht de KLPD opnieuw heeft gevraagd om te reageren. Wij hebben ons bezwaar tegen het besluit van de politie Utrecht ingetrokken, maar verbazen ons over zoveel arrogantie van de kant van de KLPD. Wat is een brief ter verduidelijking van de zaak. De Wob gebiedt transparantie en zicht op de democratische besluitvorming. Moeten wij het besluit van 17 januari 2008 opvatten als een besluit zonder waarde? Zijn er wel degelijk stukken bij de KLPD in het bezit? Waarom geeft de KLPD geen antwoord op de vraag die door de politie Utrecht is gesteld?