informatie verzoek G4S 2011 – 2014

 

Niet alleen naar de politie ook diverse ministeries

Amsterdam, 26 mei 2014

Aan Politie Nederland
Alle eenheden
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met G4S (of vergelijkbare namen) in de periode 2011 – 2014.

Kenmerk: informatieverzoek 20147230341

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mevr./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met G4S (of vergelijkbare namen) in de periode 2011 – 2014.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met G4S (of vergelijkbare namen) in de periode 2011 – 2014 ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo’s, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met G4S (of vergelijkbare namen) in de periode 2011 – 2014.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533