informatieverzoek fotografen gevraagd als informanten

 

Amsterdam (gemeente/politie/parket), Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, KLPD, landelijk parket,

Amsterdam, 21 december 2012

Aan Dhr. P.J. Aalbersberg

regio 13 Amsterdam-Amstelland

Postbus 2287

1000 CG Amsterdam

Onderwerp: informatie verzoek informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot fotografen (zowel amateur als professioneel) en het werven van fotografen (zowel amateur als professioneel) voor inlichtingen en opsporingsactiviteiten of voor het inzetten op terreinen van inlichtingen en opsporingsactiviteiten van politie of inlichtingendiensten in de periode 2008 – 2012.

Kenmerk: wobverzoek 201285951

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Mw./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot fotografen (zowel amateur als professioneel) en het werven van fotografen (zowel amateur als professioneel) voor inlichtingen en opsporingsactiviteiten of voor het inzetten op terreinen van inlichtingen en opsporingsactiviteiten van politie of inlichtingendiensten in de periode 2008 – 2012.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot fotografen (zowel amateur als professioneel) en het werven van fotografen (zowel amateur als professioneel) voor inlichtingen en opsporingsactiviteiten of voor het inzetten op terreinen van inlichtingen en opsporingsactiviteiten van politie of inlichtingendiensten in de periode 2008 – 2012 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot fotografen (zowel amateur als professioneel) en het werven van fotografen (zowel amateur als professioneel) voor inlichtingen en opsporingsactiviteiten of voor het inzetten op terreinen van inlichtingen en opsporingsactiviteiten van politie of inlichtingendiensten in de periode 2008 – 2012.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

nieuwsblog.burojansen.nl

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl