Flextensie Zaanstad

 

Verkregen stukken gemeente Zaanstad Flextensie

 

 

De stukken

001. Convenant horizontaal toezicht Belastingdienst-Zaanstad 2013 ev.pdf

 

004. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad jan-jun 2015.pdf

005. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad jun-sept 2015.pdf

006. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad jun-sept 2015.pdf

007. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad feb-april 2016.pdf

008. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad april-juli 2016.pdf

009. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad juli-okt 2016.pdf

010. Vooraankondiging Arbeidsbemiddeling 16-06-2016.pdf

 

015. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad 2017 e.v. ondertekend.pdf

016. Overeenkomst Flextensie februari 2017.pdf

017. Afrekening Flextensie 4-2016 tot 10-2017.pdf

 

019. Afrekening Flextensie 10-2016 tm 12-2016.pdf

020. Afrekening Flextensie 1-2017 tm 3-2017.pdf

021. Opdrachten Zaanstreek 1-2017.pdf

022. Opdrachten Zaanstreek 2-2017.pdf

023. Opdrachten Zaanstreek 3-2017.pdf

024. Opdrachten Zaanstreek 4-2017.pdf

025. Opdrachten Zaanstreek 5-2017.pdf

026. Opdrachten Zaanstreek 6-2017.pdf

027. Opdrachten Zaanstreek 7-2017.pdf

028. Opdrachten Zaanstreek 8-2017.pdf

029. Opdrachten Zaanstreek 9-2017.pdf

030. Opdrachten Zaanstreek 10-2017.pdf

031. Juridische en fiscale kaders Flextensie.pdf

032. Korte toelichting Flextensie.pdf

033. Q&A Flextensie.pdf

034. Toelichting NVSI – Flextensie.pdf

035. Kamer van Koophandel uittreksel Flextensie.pdf

036. Toelichting P-wet premie 2016 .pdf

037. Toelichting P-wet belastingregels Flextensie 2016.pdf

 

040. Instrumenten overzicht afdeling Werk.pdf

041. Jaarstukken 2016 blz 22.pdf

042. Koersbesluit uitvoeringsorganisatie brede participatieopgave blz 13.pdf

043. Voortgangsrapportage transformatie 30-03-2016 blz 13.pdf

044. Businesscase Flextensie Zaanstreek april – dec 2016.pdf

045. Businesscase Flextensie Zaanstad tm. augustus 2017.pdf

 

048. Brief Belastingdienst aan Flextensie 12-01-2016.pdf

 

052. Memo staf 16-06-2016.pdf

053. Raadsbesluit wijziging reintegratieverordening 14-07-2016.pdf

054. Inhoud voorstel raadsbesluit wijziging reintegratieverordening 14-07-2016.pdf

055. Brief Belastingdienst aan Zaanstad 19-07-2016.pdf

056. Werk en inkomen nieuws dec 2016.pdf

 

058. Beslissing op Wob-verzoeken 05-01-2017.pdf

059. Kennisgeving en verzoek om zienswijze Flextensie 18-01-2017.pdf

060. Kennisgeving nav zienswijze 01-02-2017.pdf

061. Antwoordbrief art. 51 vragen Flextensie 07-02-2017.pdf