• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Flextensie Zaanstad

  Verkregen stukken gemeente Zaanstad Flextensie

   

   

  De stukken

  001. Convenant horizontaal toezicht Belastingdienst-Zaanstad 2013 ev.pdf

   

  004. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad jan-jun 2015.pdf

  005. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad jun-sept 2015.pdf

  006. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad jun-sept 2015.pdf

  007. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad feb-april 2016.pdf

  008. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad april-juli 2016.pdf

  009. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad juli-okt 2016.pdf

  010. Vooraankondiging Arbeidsbemiddeling 16-06-2016.pdf

   

  015. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad 2017 e.v. ondertekend.pdf

  016. Overeenkomst Flextensie februari 2017.pdf

  017. Afrekening Flextensie 4-2016 tot 10-2017.pdf

   

  019. Afrekening Flextensie 10-2016 tm 12-2016.pdf

  020. Afrekening Flextensie 1-2017 tm 3-2017.pdf

  021. Opdrachten Zaanstreek 1-2017.pdf

  022. Opdrachten Zaanstreek 2-2017.pdf

  023. Opdrachten Zaanstreek 3-2017.pdf

  024. Opdrachten Zaanstreek 4-2017.pdf

  025. Opdrachten Zaanstreek 5-2017.pdf

  026. Opdrachten Zaanstreek 6-2017.pdf

  027. Opdrachten Zaanstreek 7-2017.pdf

  028. Opdrachten Zaanstreek 8-2017.pdf

  029. Opdrachten Zaanstreek 9-2017.pdf

  030. Opdrachten Zaanstreek 10-2017.pdf

  031. Juridische en fiscale kaders Flextensie.pdf

  032. Korte toelichting Flextensie.pdf

  033. Q&A Flextensie.pdf

  034. Toelichting NVSI – Flextensie.pdf

  035. Kamer van Koophandel uittreksel Flextensie.pdf

  036. Toelichting P-wet premie 2016 .pdf

  037. Toelichting P-wet belastingregels Flextensie 2016.pdf

   

  040. Instrumenten overzicht afdeling Werk.pdf

  041. Jaarstukken 2016 blz 22.pdf

  042. Koersbesluit uitvoeringsorganisatie brede participatieopgave blz 13.pdf

  043. Voortgangsrapportage transformatie 30-03-2016 blz 13.pdf

  044. Businesscase Flextensie Zaanstreek april – dec 2016.pdf

  045. Businesscase Flextensie Zaanstad tm. augustus 2017.pdf

   

  048. Brief Belastingdienst aan Flextensie 12-01-2016.pdf

   

  052. Memo staf 16-06-2016.pdf

  053. Raadsbesluit wijziging reintegratieverordening 14-07-2016.pdf

  054. Inhoud voorstel raadsbesluit wijziging reintegratieverordening 14-07-2016.pdf

  055. Brief Belastingdienst aan Zaanstad 19-07-2016.pdf

  056. Werk en inkomen nieuws dec 2016.pdf

   

  058. Beslissing op Wob-verzoeken 05-01-2017.pdf

  059. Kennisgeving en verzoek om zienswijze Flextensie 18-01-2017.pdf

  060. Kennisgeving nav zienswijze 01-02-2017.pdf

  061. Antwoordbrief art. 51 vragen Flextensie 07-02-2017.pdf