Flextensie Utrecht

 

Verkregen stukken gemeente Utrecht Flextensie

 

 

De stukken

1. Overeenkomst Flextensie_Geredigeerd.pdf

2. BSL contractoverleg Flextensie 09-11-2015_Geredigeerd.pdf

3. RE Concept antwoorden_Geredigeerd.pdf

4. Flextensie vragen voor overleg op 27 januari 2016 SM.pdf

5. Verrekenen versus Flextensie_Geredigeerd.pdf

6. BSL contractoverleg Flextensie 15-02-2016_Geredigeerd.pdf

7. BSL contractoverleg Flextensie 09-05-2016_Geredigeerd.pdf

8. BSL contractoverleg Flextensie 11-07-2016_Geredigeerd.pdf

9. Stukken t_b_v_ besluitvorming continuering samenwerking_Geredigeerd.pdf

10. Utrecht – Evaluatie Flextensie definitief_Geredigeerd.pdf

11. Utrecht – Memo verlenging_def_Geredigeerd.pdf

12. Flextensie managementrapportage en financieel overzicht pilotjaar_Geredigeerd.pdf

13. Informatie inkomensconsulenten_Geredigeerd.pdf

14. Re_ Contract Flextensie_Geredigeerd.pdf

15. Flextensie en de fiscus_Geredigeerd.pdf

16. Formele brief belastingdienst premiebetaling_Geredigeerd.pdf

17. BSL contractoverleg Flextensie 10-10-2016_Geredigeerd.pdf

18. Overeenkomst Flextensie instrument_Geredigeerd.pdf

19. Detacheringsovereenkomst Utrecht_Geredigeerd.pdf

20. BSL contractoverleg Flextensie 24-01-2017_Geredigeerd.pdf

21. Werkproces en documenten Flextensie_Geredigeerd.pdf

22. Proces kandidaat en plaatsingen.pdf

23. Checklist informeren kandidaten.pdf

24. Beschikking Kandidaat plaatsing re-integratie instrument Flextensie.pdf

25. Bevestiging deelname re-integratieinstrument Flextensie.pdf

26. NVSI_Geredigeerd.pdf

27. Fwd Voorhangprocedure bericht aan gemeenten_Geredigeerd.pdf

28. 170313 Procudere lidmaatschap NVSI v0.2.pdf

29. Toelichting procedure lidmaatschap NVSI.pdf

30. Overzicht inzet Flextensie maart 2017_Geredigeerd.pdf

31. BSL contractoverleg Flextensie 09-05-2017_Geredigeerd.pdf

32. Re Managementinformatie – cijfers uitstroom monitor (tm april)_Geredigeerd.pdf

33. Re Kengetallen voor onderzoek Beleidsonderzoekers_Geredigeerd.pdf

34. Kostenstructuur inzet Flextensie binnen de NVSI_Geredigeerd.pdf

35. Overzicht inzet Flextensie mei 2017_Geredigeerd.pdf

36. Re Concept overeenkomsten Flextensie NVSI_Geredigeerd.pdf

37. Bewerkersovk Innovatieve Oplossingen NVSI C01b 07122016.pdf

38. Gebruikersovereenkomst Innovatieve Oplossingen NVSI C01b 02122016.pdf

39. Overzicht inzet Flextensie juli 2017_Geredigeerd.pdf

40. BSL contractoverleg Flextensie 04-09-2017_Geredigeerd.pdf

41. Overzicht inzet Flextensie augustus 2017_Geredigeerd.pdf

42. Contractverlenging Flextensie 1-10-17 tot 1-1-18_Geredigeerd.pdf

43. Fwd FW_Geredigeerd.pdf

44. Re Opdrachten september_Geredigeerd.pdf

45. raming plaatsingen_utrecht_september_Geredigeerd.pdf

46. RE Kamerbrief en onderzoek Werken met Flextensie_Geredigeerd.pdf

47. FW Kamerbrief en onderzoek Werken met Flextensie_Geredigeerd.pdf

48. Kamerbrief Flextensie.pdf

49. Werken met Flextensie Eindrapport.pdf

50. RE Overzicht inzet Flextensie september 2017_Geredigeerd.pdf

51. Monitor Utrecht 09-2017_Geredigeerd.pdf

52. RE Verslag ALV NVSI _Geredigeerd.pdf

53. BSL contractoverleg Flextensie 20-11-2017_Geredigeerd.pdf