• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: de eerste brief naar het Parket Generaal

  In principe schrijft de Wob voor dat een bestuursorgaan moet nagaan of er ook op andere plaatsen binnen de overheid informatie met betrekking tot het informatieverzoek beschikbaar zijn. Buro Jansen & Janssen gelooft niet in dat doorsturen, kies zelf je slachtoffers van je Wob. Reken er niet op dat verzoeken worden doorgestuurd Hou zelf greep op je informatieverzoek en de termijn door zelf de bestuursorganen aan te schrijven.

  Amsterdam, 16 juni 2009

  Aan Parket Generaal

  Mr. H.N. Brouwer

  Postbus 20305

  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: Bezwaar wobverzoek inzake het beleid, de toepassing en uitvoering van het Europees Arrestatie Bevel, EAB, European Arrest Warrant, EAW, EUAW of andere benamingen en de hiermee in verband staande overlevering. Het heeft dus betrekking op overlevering van verdachten binnen de Europese Unie.

  Kenmerk: wobverzoek februari 21483 doorgestuurd vanuit ministerie van Justitie

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte mw./dhr.,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik mij op 20 februari 2009 gericht tot het ministerie van Justitie met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake het beleid, de toepassing en uitvoering van het Europees Arrestatie Bevel, EAB, European Arrest Warrant, EAW, EUAW of andere benamingen en de hiermee in verband staande overlevering. Het heeft dus betrekking op overlevering van verdachten binnen de Europese Unie.

  Ik wilde graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties en rapportages betreffende de toepassing en uitvoering van

  Het Europese Arrestatie Bevel, overzichten van moeilijke overleveringen, statistieken en overzichten betreffende de toepassing en uitvoering van het Europese Arrestatie Bevel, beleidsdocumenten, richtlijnen en aanwijzingen toepassing en uitvoering van het Europese Arrestatie Bevel.

  Maar u kunt ook denken aan de volgende documenten: Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

  Binnen het kader van de Wob en ook de termijn heeft het ministerie van Justitie mij op 31 maart 2009 haar primaire besluit toegestuurd. Ik voeg de brief toe aan deze brief. Op pagina 2 kunt u in de eerste alinea lezen dat het ministerie contact met u opgenomen heeft voor een verder behandeling van mijn verzoek.

  We leven nu twee en een halve maand verder en ik heb nog geen primair besluit van u mogen ontvangen. Ik moet u toegeven, het verbaasd mij niets, maar ik vind het wel erg onbeleefd om het zacht uit te drukken.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 6 welen antwoord op mijn bezwaar.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  email info@burojansen.nl