• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatieverzoek discriminatoir optreden van de politie

  Alle politieregio’s, ministerie van Defensie/KMar, ministerie van Veiligheid en justitie, KLPD, landelijk parket,

  Amsterdam, 24 mei 2012

  Aan Mw. N.E. Kramers

  regio 2 Fryslân

  Postbus 269

  8901 BB Leeuwarden

  Onderwerp: Wobverzoek in zake onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten ten aanzien van selectief, discriminatoir handelen, optreden of op een andere manier functioneren en/of etnisch profileren, handelen, optreden of op een andere manier functioneren van zowel individuele functionarissen als beleidsmatig handelen van het apparaat als geheel. Het gaat hierbij niet om individuele processen verbaal, maar om onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten.

  Kenmerk: wobverzoek oktober 201250002

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mevr./Dhr.,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie in zake onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten ten aanzien van selectief, discriminatoir handelen, optreden of op een andere manier functioneren en/of etnisch profileren, handelen, optreden of op een andere manier functioneren van zowel individuele functionarissen als beleidsmatig handelen van het apparaat als geheel. Het gaat hierbij niet om individuele processen verbaal, maar om onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten.

  Ik zou graag alle documenten van u ontvangen met betrekking tot mijn informatie verzoek. U kunt hierbij denken aan:

  onderzoeksverslagen, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten die zien op mijn verzoek.

  Een korte opmerking met betrekking tot dit verzoek:

  – Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  – U weet dat er met mij altijd overleg is te voeren over termijnen, hoe stukken worden aangeleverd en zoekopdrachten. Ik besef terdege dat ik complexe en vervelende zaken vraag, soms ook omvangrijk en sta dan ook open voor overleg.

  Mijn ervaring met de landelijke afhandeling van mijn verzoeken is dusdanig slecht dat ik daarvoor pas.

  – Ik wil u ook wijzen op de geest van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In principe behoort de overheid zich in te spannen om documenten zelf openbaar en beschikbaar te maken voor burgers.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  www.identificatieplicht.nl www.preventieffouilleren.nl

  www.openheid.nl www.openbaarheid.nl

  www.justitievrijheidenveiligheid.nl