informatieverzoek discriminatoir optreden van de politie

 

Alle politieregio’s, ministerie van Defensie/KMar, ministerie van Veiligheid en justitie, KLPD, landelijk parket,

Amsterdam, 24 mei 2012

Aan Mw. N.E. Kramers

regio 2 Fryslân

Postbus 269

8901 BB Leeuwarden

Onderwerp: Wobverzoek in zake onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten ten aanzien van selectief, discriminatoir handelen, optreden of op een andere manier functioneren en/of etnisch profileren, handelen, optreden of op een andere manier functioneren van zowel individuele functionarissen als beleidsmatig handelen van het apparaat als geheel. Het gaat hierbij niet om individuele processen verbaal, maar om onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten.

Kenmerk: wobverzoek oktober 201250002

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Mevr./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie in zake onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten ten aanzien van selectief, discriminatoir handelen, optreden of op een andere manier functioneren en/of etnisch profileren, handelen, optreden of op een andere manier functioneren van zowel individuele functionarissen als beleidsmatig handelen van het apparaat als geheel. Het gaat hierbij niet om individuele processen verbaal, maar om onderzoek, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten.

Ik zou graag alle documenten van u ontvangen met betrekking tot mijn informatie verzoek. U kunt hierbij denken aan:

onderzoeksverslagen, rapportages, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten die zien op mijn verzoek.

Een korte opmerking met betrekking tot dit verzoek:

– Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

– U weet dat er met mij altijd overleg is te voeren over termijnen, hoe stukken worden aangeleverd en zoekopdrachten. Ik besef terdege dat ik complexe en vervelende zaken vraag, soms ook omvangrijk en sta dan ook open voor overleg.

Mijn ervaring met de landelijke afhandeling van mijn verzoeken is dusdanig slecht dat ik daarvoor pas.

– Ik wil u ook wijzen op de geest van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In principe behoort de overheid zich in te spannen om documenten zelf openbaar en beschikbaar te maken voor burgers.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

www.identificatieplicht.nl www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl