• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • informatie verzoek informatieverzameling / monitoring / doelgroepmonitoring (of andere omschrijvingen/namen) links activisme (of andere omschrijvingen/namen) 2012 en 2013

  Amsterdam, 16 december 2013

  Aan: Politie Nederland
  Postbus 17107
  2502 CC Den Haag

  Onderwerp: informatie verzoek informatieverzameling / monitoring / doelgroepmonitoring (of andere omschrijvingen/namen) links activisme (of andere omschrijvingen/namen) 2012 en 2013

  Kenmerk: wobverzoek 2013999200

  Afzender:
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mw./Dhr.,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informatieverzameling / monitoring / doelgroepmonitoring (of andere omschrijvingen/namen) links activisme (of andere omschrijvingen/namen) 2012 en 2013 van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten, huisbezoeken, belemmeringen, beleid en andere activiteiten met betrekking tot geweldsinstructies, geweldsmiddelen, inzet, toezicht op de inzet en gebruik geweld, controle op inzet en gebruik geweld, evaluatie van optredens, klachten afhandeling, draaiboeken en andere structurele zaken ten aanzien van informatieverzameling / monitoring / doelgroepmonitoring (of andere omschrijvingen/namen) links activisme (of andere omschrijvingen/namen) 2012 en 2013.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  U kunt mij de documenten ook elektronisch opsturen in pdf/doc of ander formaat.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam
  www.burojansen.nl
  e-mail info@burojansen.nl
  tel 0206123202
  mob 0634339533
  nieuwsblog.burojansen.nl
  www.identificatieplicht.nl
  www.preventieffouilleren.nl
  www.openheid.nl
  www.openbaarheid.nl
  www.justitievrijheidenveiligheid.nl