Wob-verzoek ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

 

In uw brief van 17 juli 2014, ontvangen op 18 juli 2014, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) namens informatie verzocht over ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder ressorterende organisatieonderdelen.
U vraagt om een beeld van de invulling van het ICT-beleîd bij Veiligheid en Justitie en de onder haar ressorterende organisatleonderdelen, verengd tot aanbestedingen van ICT-projecten/diensten/adviezen en verder verengd tot die
waarin Ordina een rol speelt.

besluit-wob-verzoek-ict-aanbestedingen-venj

besluit-op-bezwaar-wob-4-mei-2015

Stukken van Directie Bedrijfsvoering

bd-deel2-deel1
bd-deel2-deel2
bd-deel3
bd-deel4
bd-deel5
bd-deel6
bd-deel7
bd-deel8
bd-deel9
bd-deel10
bd-deel11
bd-deel12
bd-deel13-deel1
bd-deel13-deel2
bd-deel14
bd-deel15
bd-deel16
bd-deel17
bd-deel18
bd-deel19
bd-deel21
bd-deel22
bd-deel23
bd-deel24

stukken van het CJIB

cjib-deel1
cjib-deel2
cjib-deel3
cjib-deel4
cjib-deel5
cjib-deel6

stukken van DJI

dji-deel1
dji-deel2
dji-deel3
dji-deel4-deel1
dji-deel4-deel2
dji-deel5-deel1
dji-deel5-deel2
dji-deel6
dji-deel7
dji-deel8

stukken van de IND

ind-deel1
ind-deel2
ind-deel3
ind-deel4
ind-deel5
ind-deel6
ind-deel7
ind-deel8
ind-deel9
ind-deel10
ind-deel11
ind-deel12
ind-deel13
ind-deel14
ind-deel15
ind-deel16
ind-deel17
ind-deel18
ind-deel19
ind-deel20
ind-deel21
ind-deel22

Stukken van het OM

om-deel1
om-deel2
om-deel3
om-deel4
om-deel5-deel1
om-deel5-deel2
om-deel6
om-deel7-deel1
om-deel7-deel2
om-deel8-deel1
om-deel8-deel2
om-deel9-deel1
om-deel9-deel2
om-deel10-deel1
om-deel10-deel2
om-deel11-deel1
om-deel11-deel2
om-deel12-deel1
om-deel12-deel2
om-deel13
om-deel14
om-deel15
om-deel16
om-deel17-deel1
om-deel17-deel2
om-deel18-deel1
om-deel18-deel2
om-deel19-deel1
om-deel19-deel2
om-deel20-deel1
om-deel20-deel2
om-deel21-deel1
om-deel21-deel2
om-deel22-deel1
om-deel22-deel2
om-deel23-deel1
om-deel23-deel2
om-deel24-deel1
om-deel24-deel2
om-deel25-deel1
om-deel25-deel2
om-deel26
om-deel27
om-deel28
om-deel29
om-deel30-deel1
om-deel30-deel2
om-deel31
om-deel32-deel1
om-deel32-deel2
om-deel33-deel1
om-deel33-deel2
om-deel34-deel1
om-deel34-deel2
om-deel35-deel1
om-deel35-deel2
om-deel36-deel1
om-deel36-deel2
om-deel37-deel1
om-deel37-deel2
om-deel38

Stukken van de COA

besluit_zembla_iz_ordina_10-10-2014
wob_dossier_aanbesteding_meldplicht_biometrie_coa
wob_dossier_aanbesteding_ict_dienstverlening_2006_-2015_coa
map_1_wob_dossier_aanbesteding_management_adviesdiensten_2009_coa
map_2_wob_dossier_aanbesteding_management_adviesdiensten_2009_coa
map_3_wob_dossier_aanbesteding_management_adviesdiensten_2009
map_4_wob_dossier_aanbesteding_management_adviesdiensten_2009
map_5_wob_dossier_aanbesteding_management_adviesdiensten_2009_coa
map_6_wob_dossier_aanbesteding_management_adviesdiensten_2009_coa
map_diverse_wob_dossier_aanbesteding_management_adviesdiensten_2009_coa

stukken van de raad voor de kinder bescherming

rvdk