het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) en het Nationaal Response Netwerk (NRN)

 

Besluit en bijlagen bij het Wob-verzoek ten aanzien van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) en het Nationaal Response Netwerk (NRN)

besluit-wob-verzoek-mbt-nationaal-detectie-en-response-netwerk

besluit-op-bezwaar-wob-15-juli-2014

plan-van-aanpak-pilot-netwerkdetectie-rijksinternetvoorziening

investeringsbegroting-ndn

presentatie-orgaan-ondernemingsraden-rijksoverheid-pilot-rijksinternetvoorziening

presentatie-business-case-ndn

presentatie-nrn