Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met AGT of AGT International (of vergelijkbare namen)

 

Amsterdam, 9 juni 2016

Aan Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Onderwerp: Herstel en aanvulling Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met AGT of AGT International (of vergelijkbare namen).

Kenmerk: informatieverzoek 2015784150

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mevr./Dhr.,

Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de overheid, rapporten van de overheid, berichten in de media en informatie van bedrijven, ben ik op zoek naar correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten van het ministerie/AIVD met het bedrijf/instelling (of vergelijkbare namen) AGT of AGT International (of vergelijkbare namen) Ik wil graag een afschrift van alle [beleids/uitvoerings-]documenten die onder u berusten met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met AGT of AGT International (of vergelijkbare namen) oftewel alle documenten die op deze zaken betrekking hebben opvragen.

Mijn verzoek is een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

U kunt hierbij denken aan onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten.
Mocht mijn verzoek niet duidelijk zijn, schrijft de wetgever voor om de burger van dienst te zijn en aan te geven wat, waar en hoe documenten kunnen worden gevonden.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.
Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.
Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn.
U weet dat er met mij altijd te praten is over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben.

Op 13 mei 2016 heb ik u een verzoek gestuurd, waar abusievelijk Nice Systems is blijven staan dit was niet de bedoeling. Volgens mij bleek dat ook uit de aanhef, maar dat terzijde. U stelt tevens dat mijn verzoek te groot is.

In een brief van 3 mei 2016 stelde u dat ook in het kader van enkele andere verzoeken. Toen ging het om een achttal verzoeken die te algemeen zouden zijn en u zegt dat u ze daarom niet in behandeling kunt nemen. Nu schrijft u in wezne hetzelfde ten aanzien van zeven verzoeken.
Goed ik verzoek u om duidelijk te maken wat het verschil in duidelijkheid is tussen de volgende twee verzoeken en de acht verzoeken en deze zeven verzoeken. U dient niet te letten op de namen van de respectievelijke ondernemingen of instellingen. Het zijn allemaal bedrijven die actief zijn in de beveiliging, zoals Fox-IT en G4S, de meesten ook nog in internet beveiliging of spionage. Een aantal zijn internationale bedrijven, hoewel tegenwoordig alle bedrijven internationaal zijn. AGT is van oorsprong Zwitsers/Duits/Israelisch bijvoorbeeld maar actief in geheel Europa. West Corporation is Amerikaans, maar werkt ook op wereld niveau.
Op 26 mei 2014 stuurde ik u een Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) en een informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met G4S (of vergelijkbare namen) in de periode 2011 – 2014. Beide verzoeken heeft u in behandeling genomen al zal ik niet beginnen over de termijnen.
Sinds enige tijd neem ik de volgende passage op in mijn verzoeken, zal dat bij u ook gaan doen, blijkbaar is de overheid aangeland op het punt dat ze burgers niet alleen lastig vindt maar eigenlijk gewoon gevaarlijk en zonder deze passage worden verzoeken niet eens meer in behandeling genomen, want hoe kan ik iets weten.
ā€œNaar aanleiding berichtgeving op het internet, berichtgeving van de overheid middels allerlei bestuursorganen, uitspraken in de media van leden van de overheid doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen en richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.ā€
Ik wil graag van u horen wat het verschil is tussen de verzoeken van 26 mei 2014, maar ook anderen en deze zeven verzoeken:
Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met AGT of AGT International (of vergelijkbare namen).
Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met AGT advanced german technology (of vergelijkbare namen).
Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met Global Open (of vergelijkbare namen).
Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met Twitcident (of vergelijkbare namen).
Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met Public Sonar (of vergelijkbare namen).
nformatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met West Corporation of West Corporation Beware (of vergelijkbare namen).
Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met Intrado of Intrado Beware (of vergelijkbare namen).
Ik ga er vanuit dat u mijn verzoeken gewoon in behandeling neemt, mocht dit niet zo zijn hoor ik dat graag van u. Ik weet niet hoe u archief of zoeksystemen werkt, daar geeft u ook geen informatie over dus ik weet niet of u op basis van de aangeleverde zoektermen al dan niet iets kunt vinden. U kunt aangeven wat u vindt met de betreffende verzoeken dan kan ik aangeven wat ik al dan niet wens te ontvangen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533