Digitale reclame openbare ruimte verzoek

 

Amsterdam, 9 november 2017

 

 

 

Aan:   Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders

Postbus 202

1000AE Amsterdam

 

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot controle en/of toezicht en/of handhaving en/of openbare melding cq voorlichting (of vergelijkbare namen) op digitale reclame in de openbare ruimte van rechtspersonen anders dan de overheid (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen)

 

 

Kenmerk: informatieverzoek 20170064317

 

Afzender:      

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

Geachte Mv./Dhr.,

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen en aanleiding van berichtgeving in papieren, social en online media en informatie van de overheid en bedrijven richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot controle en/of toezicht en/of handhaving en/of openbare melding cq voorlichting (of vergelijkbare namen) op digitale reclame in de openbare ruimte van rechtspersonen anders dan de overheid (of andere/vergelijkbare omschrijvingen/namen).

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

U kunt desgewenst de documenten elektronisch (in pdf of doc format) toesturen. Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

 

Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn. Buro Jansen & Janssen maakt de stukken altijd openbaar op een van haar websites en doet constant onderzoek naar overheidsoptreden in de breedste zin van het woord.

 

Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid.

 

U kunt met mij altijd overleggen over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben. Het gaat ons om de informatie die openbaar toegankelijk dient te zijn voor burgers.

 

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533