• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • digitale reclame openbare ruimte bedrijven

   

  Amsterdam, 9 november 2017

   

   

   

  Aan:   Gemeente Eindhoven

  College van burgemeester en wethouders

  Postbus 90150

  5600 RB Eindhoven

   

  Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten, vergunningen en contracten met de volgende bedrijven/instellingen CS Digital Media, City Media Rotterdam BV, Stichting City Media Rotterdam, CentralstationNL, Librium, Exterion Media, BroadSign, Quividi, Ocean Outdoor, Clear Channel, TruMedia, Centercom en J C Decaux.

   

   

  Kenmerk: informatieverzoek 20170064310

   

  Afzender:      

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

   

  Geachte Mv./Dhr.,

   

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen en aanleiding van berichtgeving in papieren, social en online media en informatie van de overheid en bedrijven richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

   

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten, vergunningen en contracten met de volgende bedrijven/instellingen CS Digital Media, City Media Rotterdam BV, Stichting City Media Rotterdam, CentralstationNL, Librium, Exterion Media, BroadSign, Quividi, Ocean Outdoor, Clear Channel, TruMedia, Centercom en J C Decaux.

   

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

   

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

   

  U kunt desgewenst de documenten elektronisch (in pdf of doc format) toesturen. Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

   

  Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn. Buro Jansen & Janssen maakt de stukken altijd openbaar op een van haar websites en doet constant onderzoek naar overheidsoptreden in de breedste zin van het woord.

   

  Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid.

   

  U kunt met mij altijd overleggen over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben. Het gaat ons om de informatie die openbaar toegankelijk dient te zijn voor burgers.

   

   

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

   

  Een vriendelijke groet

   

   

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533