informatie verzoek met betrekking tot bedreigingen en andere strafbare feiten door motorclub

 

Amsterdam, 28 augustus 2018

Aan:   Gemeente Delft

College van B & W

Postbus 78

2600 ME Delft

 

Onderwerp: informatie verzoek met betrekking tot bedreigingen en andere strafbare feiten door motorclubs (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) of leden van motorclubs (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) aan het adres van horeca gelegenheden (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) of personeel/eigenaren van horecagelegenheden (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Delft (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2016, 2017, 2018 en daarnaast meldingen/processen verbaal (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) over bezoek van motorclubs of leden van motorclubs (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) aan horecagelegenheden (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Delft (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2016, 2017, 2018

 

Ons Kenmerk: informatieverzoek 2018044173

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

Geachte mw./dhr.,

 

Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de gemeente en de politie, rapporten van de overheid, berichten in de media en informatie van bedrijven, ben ik op zoek naar informatie met betrekking tot bedreigingen en andere strafbare feiten door motorclubs (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) of leden van motorclubs (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) aan het adres van horeca gelegenheden (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) of personeel van horecagelegenheden (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Delft (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2016, 2017, 2018.

 

Ik wil graag een afschrift van alle (beleids-/uitvoerings-)documenten die onder u berusten met betrekking tot bedreigingen en andere strafbare feiten door motorclubs (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) of leden van motorclubs (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) aan het adres van horeca gelegenheden (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) of personeel van horecagelegenheden (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de gemeente Delft (of vergelijkbare omschrijvingen/namen) in de periode 2016, 2017, 2018. Oftewel alle documenten die op deze zaken betrekking hebben opvragen.

 

Mijn verzoek is een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

U kunt hierbij denken aan onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten.

 

Mocht mijn verzoek niet duidelijk zijn, schrijft de wetgever voor om de burger van dienst te zijn en aan te geven wat, waar en hoe documenten kunnen worden gevonden.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U kunt desgewenst de documenten elektronisch (in pdf of doc-format) toesturen.

Indien documenten bij een andere bestuursorgaan liggen ga ik er vanuit dat u dit verzoek zoals de wet voorschrijft doorstuurt.

Ik wil u ook wijzen op artikel 2 van de Wob dat voorschrijft dat de overheid ook zelf actief stukken openbaar dient te maken, bij openbaarheid compleet en up-to-date te zijn.

Tevens wil ik u wijze op de beginselen uit de Nederlandse code voor een goed openbaar bestuur ten aanzien van integriteit en openheid.

U weet dat er met mij altijd te praten is over de termijn of de reikwijdte van het verzoek mocht u het verzoek te groot vinden of meer tijd nodig hebben.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591, 1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl info@burojansen.nl

020 – 6123202 06 – 34339533