informatieverzoek dak- en thuislozen als informanten

 

Utrecht (gemeente, politie, parket), Amsterdam (gemeente, politie, parket) , ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, landelijk parket, KLPD,

 

Amsterdam, 22 december 2012

 

 

 

Aan Dhr. P.J. Aalbersberg

regio 13 Amsterdam-Amstelland

Postbus 2287

1000 CG Amsterdam

 

 

Onderwerp: informatieverzoek informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot dak- en thuislozen en drugsgebruikers en het werven van dak- en thuislozen en drugsgebruikers voor inlichtingen en opsporingsactiviteiten of voor het inzetten op terreinen van inlichtingen en opsporingsactiviteiten van politie of inlichtingendiensten in de periode 2010 – 2012

 

Kenmerk: wobverzoek 201297318

 

Afzender: Rick van Amersfoort

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Het betreft informatie inzake informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot dak- en thuislozen en drugsgebruikers en het werven van dak- en thuislozen en drugsgebruikers voor inlichtingen en opsporingsactiviteiten of voor het inzetten op terreinen van inlichtingen en opsporingsactiviteiten van politie of inlichtingendiensten in de periode 2010 – 2012

 

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot dak- en thuislozen en drugsgebruikers en het werven van dak- en thuislozen en drugsgebruikers voor inlichtingen en opsporingsactiviteiten of voor het inzetten op terreinen van inlichtingen en opsporingsactiviteiten van politie of inlichtingendiensten in de periode 2010 – 2012

van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

 

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot informatieverzoek informanten/infiltranten en andere ‘heimelijke’ operaties met betrekking tot dak- en thuislozen en drugsgebruikers en het werven van dak- en thuislozen en drugsgebruikers voor inlichtingen en opsporingsactiviteiten of voor het inzetten op terreinen van inlichtingen en opsporingsactiviteiten van politie of inlichtingendiensten in de periode 2010 – 2012.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

 

U weet dat er met mij over termijnen en afwikkeling overlegd kan worden.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

Rick van Amersfoort

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533

nieuwsblog.burojansen.nl

www.identificatieplicht.nl

www.preventieffouilleren.nl

www.openheid.nl

www.openbaarheid.nl

www.justitievrijheidenveiligheid.nl