informatieverzoek ten aanzien van informatieverzoek alle CBA’s CriminaliteitsBeeld Analyses (of vergelijkbare namen) van 2008 tot en met 2012.

 

Amsterdam, 18 maart 2014

Aan politie Nederland en
landelijke eenheid politie
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Onderwerp: informatieverzoek ten aanzien van informatieverzoek alle CBA’s CriminaliteitsBeeld Analyses (of vergelijkbare namen) van 2008 tot en met 2012. Ik wil graag alle documenten ten aanzien van de behandeling van dit informatie verzoek, wat is er met mijn informatie verzoek gebeurd.

Kenmerk: wobverzoek oktober 20130511028

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mevr./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatieverzoek ten aanzien van informatieverzoek alle CBA’s CriminaliteitsBeeld Analyses (of vergelijkbare namen) van 2008 tot en met 2012. Ik wil graag alle documenten ten aanzien van de behandeling van dit informatie verzoek, wat is er met mijn informatie verzoek gebeurd.

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten, huisbezoeken, belemmeringen, beleid en andere activiteiten met betrekking tot geweldsinstructies, geweldsmiddelen, inzet, toezicht op inzet en gebruik geweld, controle op inzet en gebruik geweld, evaluatie optredens, klachten afhandeling, draaiboeken en andere structurele zaken (of andere omschrijvingen/namen) ten aanzien van ten aanzien van het informatie verzoek geweldsinstructies, geweldsmiddelen, inzet, toezicht op inzet en gebruik geweld, controle op inzet en gebruik geweld, evaluatie optredens, klachten afhandeling, draaiboeken en andere structurele zaken (of andere omschrijvingen/namen) ten aanzien informatieverzoek ten aanzien van informatieverzoek alle CBA’s CriminaliteitsBeeld Analyses (of vergelijkbare namen) van 2008 tot en met 2012. Ik wil graag alle documenten ten aanzien van de behandeling van dit informatie verzoek, wat is er met mijn informatie verzoek gebeurd.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Bij redelijke behandeling van Wob verzoeken is natuurlijk met mij te overleggen.

U kunt de stukken ook per email in pdf of doc aan mij doen toekomen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533
nieuwsblog.burojansen.nl
www.identificatieplicht.nl
www.preventieffouilleren.nl
www.openheid.nl
www.openbaarheid.nl
www.justitievrijheidenveiligheid.nl
www.hetnationaalveiligheidsarchief.nl