informatieverzoek CBA Internationale misdrijven 2009 en onderliggende stukken

 

Amsterdam, 18 maart 2014

Aan politie Nederland en
landelijke eenheid politie
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Onderwerp: informatieverzoek CBA Internationale misdrijven 2009 en onderliggende stukken

Kenmerk: wobverzoek oktober 20130511027

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Mevr./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft CBA Internationale misdrijven 2009 en onderliggende stukken.

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten, huisbezoeken, belemmeringen, beleid en andere activiteiten met betrekking tot geweldsinstructies, geweldsmiddelen, inzet, toezicht op inzet en gebruik geweld, controle op inzet en gebruik geweld, evaluatie optredens, klachten afhandeling, draaiboeken en andere structurele zaken (of andere omschrijvingen/namen) ten aanzien van ten aanzien van het informatie verzoek geweldsinstructies, geweldsmiddelen, inzet, toezicht op inzet en gebruik geweld, controle op inzet en gebruik geweld, evaluatie optredens, klachten afhandeling, draaiboeken en andere structurele zaken (of andere omschrijvingen/namen) ten aanzien CBA Internationale misdrijven 2009 en onderliggende stukken.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Bij redelijke behandeling van Wob verzoeken is natuurlijk met mij te overleggen.

U kunt de stukken ook per email in pdf of doc aan mij doen toekomen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533
nieuwsblog.burojansen.nl
www.identificatieplicht.nl
www.preventieffouilleren.nl
www.openheid.nl
www.openbaarheid.nl
www.justitievrijheidenveiligheid.nl
www.hetnationaalveiligheidsarchief.nl