De procedure: een klacht bij de ministerie van Justitie

 

Amsterdam, 5 februari 2009

Aan: Ministerie van Justitie

t.a.v Minister E.M.H. Hirsch Ballin

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Onderwerp: klacht wobverzoek inzake de jaarverslagen van de Centrale Toetsingscommissie met betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden/methoden

Kenmerk: wobverzoek november 20526

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte E.M.H. Hirsch Ballin,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik mij op 27 november 2008 en 14 januari 2009 tot het landelijk parket gericht met een verzoek om informatie.

Het betrof de jaarverslagen van 2002 tot en met 2007 van de Centrale Toetsingscommissie met betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden/methoden.

Ik begrijp toch echt niet waarom er niet gewoon door het landelijk parket een ontvangst bevestiging gestuurd kan worden met tevens een indicatie voor de termijn waarbinnen het verzoek wordt behandeld.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

tel 0206123202

mob 0634339533

email info@burojansen.nl