• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: een klacht bij de ministerie van Justitie

  Amsterdam, 5 februari 2009

  Aan: Ministerie van Justitie

  t.a.v Minister E.M.H. Hirsch Ballin

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

  Onderwerp: klacht wobverzoek inzake de jaarverslagen van de Centrale Toetsingscommissie met betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden/methoden

  Kenmerk: wobverzoek november 20526

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte E.M.H. Hirsch Ballin,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik mij op 27 november 2008 en 14 januari 2009 tot het landelijk parket gericht met een verzoek om informatie.

  Het betrof de jaarverslagen van 2002 tot en met 2007 van de Centrale Toetsingscommissie met betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden/methoden.

  Ik begrijp toch echt niet waarom er niet gewoon door het landelijk parket een ontvangst bevestiging gestuurd kan worden met tevens een indicatie voor de termijn waarbinnen het verzoek wordt behandeld.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  email info@burojansen.nl