De procedure: bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing

 

Amsterdam, 5 februari 2009

Aan: mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen

Landelijk parket,

Postbus 395

3000 AJ Rotterdam

Onderwerp: bezwaar wobverzoek inzake de jaarverslagen van de Centrale Toetsingscommissie met betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden/methoden

Kenmerk: wobverzoek november 20526

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik mij op 27 november 2008 en 14 januari 2009 tot u gericht met een verzoek om informatie.

Het betrof de jaarverslagen van 2002 tot en met 2007 van de Centrale Toetsingscommissie met betrekking tot de bijzondere opsporingsbevoegdheden/methoden.

Gezien het feit dat u niet binnen de termijn van 28 dagen tot een besluit bent gekomen teken ik hierbij bezwaar aan tegen het uitblijven van een primaire beslissing.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal zes weken antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

tel 0206123202

mob 0634339533

email info@burojansen.nl