• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: informatieverzoek Blackwater

  informatieverzoek aan KLPD, ministerie van Defensie, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken …

  Amsterdam, 16 december 2010

  Aan KLPD

  Dhr. R.G.C. Bik

  Postbus 100

  3970 AC Driebergen

  Onderwerp: Wobverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met de volgende bedrijven: Blackwater, Xe Services, Terrorisme Research Center, Total Intelligence Solutions (TIS) en Constellation Consulting Group (CCG).

  Kenmerk: wobverzoek juli 201010005

  Afzender: Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Dhr. R.G.C. Bik,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met de volgende bedrijven: Blackwater, Xe Services, Terrorisme Research Center, Total Intelligence Solutions (TIS) en Constellation Consulting Group (CCG).

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot de volgende bedrijven: Blackwater, Xe Services, Terrorisme Research Center, Total Intelligence Solutions (TIS) en Constellation Consulting Group (CCG) ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Beleidsdocumenten, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail) en andere.

  Enkele korte opmerkingen met betrekking tot dit verzoek:

  – U weet dat er met mij altijd overleg is te voeren over termijnen, hoe stukken worden aangeleverd en zoekopdrachten. Ik besef terdege dat ik complexe zaken vraag, soms ook omvangrijk en sta dan ook open voor overleg.

  – Tevens is er met mij altijd te communiceren over de hoeveelheid.

  – Ik wil u ook wijzen op de geest van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In principe behoort de overheid zich in te spannen om documenten zelf openbaar en beschikbaar te maken voor burgers.

  – Tot slot wil ik u ook nog wijzen op de Wet Dwangsom. U bent van mij gewend dat ik geen gebruik van deze wet. Ik behoor tot de rekkelijken en niet tot de preciezen. U snapt echter wel dat aan rekkelijkheid wel grenzen zitten.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533