De procedure: extra verzoek ministerie Defensie

 

Amsterdam, 14 mei 2012

Aan Ministerie van Defensie

t.a.v Minister J.S.J. Hillen

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Onderwerp: Wobverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met de volgende bedrijven: Paravant, Paravant LLC, Greystone, Greystone Limited, XPG, Raytheon, Academi.

Kenmerk: wobverzoek 20122201

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

Geachte Dhr. J.S.J. Hillen,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met de volgende bedrijven: Paravant, Paravant LLC, Greystone, Greystone Limited, XPG, Raytheon en Academi.

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot de volgende bedrijven: Paravant, Paravant LLC, Greystone, Greystone Limited, XPG, Raytheon en Academi

ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Beleidsdocumenten, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail) en andere.

Enkele korte opmerkingen met betrekking tot dit verzoek:

– U weet dat er met mij altijd overleg is te voeren over termijnen, hoe stukken worden aangeleverd en zoekopdrachten. Ik besef terdege dat ik complexe zaken vraag, soms ook omvangrijk en sta dan ook open voor overleg.

– Tevens is er met mij altijd te communiceren over de hoeveelheid.

– Ik wil u ook wijzen op de geest van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In principe behoort de overheid zich in te spannen om documenten zelf openbaar en beschikbaar te maken voor burgers.

– Tot slot wil ik u ook nog wijzen op de Wet Dwangsom. U bent van mij gewend dat ik geen gebruik van deze wet. Ik behoor tot de rekkelijken en niet tot de preciezen. U snapt echter wel dat aan rekkelijkheid wel grenzen zitten.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533