• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: Bezwaar tegen beslissing KLPD

  Amsterdam, 6 december 2011

  Aan Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Minister Dhr. Opstelten

  Postbus 20301

  2500 EH Den Haag

  Aan KLPD

  Dhr. R.G.C. Bik

  Postbus 100

  3970 AC Driebergen

  Onderwerp: bezwaar Wobverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met de volgende bedrijven: Blackwater, Xe Services, Terrorisme Research Center, Total Intelligence Solutions (TIS) en Constellation Consulting Group (CCG).

  Kenmerk: wobverzoek juli 201010005

  Uw kenmerk: 2011-2000470126

  Afzender: Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Dhr. R.G.C. Bik,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met de volgende bedrijven: Blackwater, Xe Services, Terrorisme Research Center, Total Intelligence Solutions (TIS) en Constellation Consulting Group (CCG).

  Ik zou graag alle documenten met betrekking tot de volgende bedrijven: Blackwater, Xe Services, Terrorisme Research Center, Total Intelligence Solutions (TIS) en Constellation Consulting Group (CCG) ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Beleidsdocumenten, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail) en andere.

  Op 16 december 2010, een jaar gelden verzoek ik om stukken met betrekking tot Blackwater. Ik heb geloof ik dit jaar nog een gesprek gehad met functionarissen van het KLPD die mij lieten zien hoeveel werk ik u zou bezorgen. Volgens mij staat er in de Wob twee keer vier weken, ik kan mij vergissen. Ik zou miljonair zijn met de Wet Dwangsom in de hand. Op 27 mei 2011 stuurde ik een in gebrekke stelling. Uw stelling was, ik ben er mee bezig en vervolgens komt er een dossier van 50 pagina’s, dat is omgerekend een week per pagina. Een week om een pagina te zoeken, volgens mij is er iets grondigs mis met uw openbaarheids gedachte. De grondhouding is mis. Ik teken nu bezwaar aan en ik geloof dat ik denk dat het antwoord in 2013 zal volgen. Ik moet toegeven u houdt er een bijzonder manier van openbaar bestuur op na.

  Mijn gronden van bezwaar

  0. ik constateer dat u mij inhoudelijk alle informatie weigert op grond van artikel 10 eerste lid onder b en tweede lid onder c.

  1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

  b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

  2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

  c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

  Grofweg gaat het om veiligheid van de Staat, met hoofdletter, en schade aan opsporing en vervolging. In de toelichting op de weigering zegt u dat het gaat over de werkwijze van de politie en om de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

  In de toelichting gaat het dus niet meer om de veiligheid van de Staat. Ik kan dus ten eerste al niet beoordelen op basis waarvan u mij de stukken heeft geweigerd.

  1. Bij de diverse passage staat niet specifiek vermeld waarom het geweigerd wordt. Aangezien ik dus niet weet of het gebeurd op basis van de veiligheid van de Staat die in deze niet is gedefinieerd of om vervolging en opsporing moet ik vaststellen dat ik niet weet waarom de passages zijn geweigerd. Een voorbeeld op pagina 004 staat een verslag va wat er op zondag 29 maart 2009 is gebeurd. Nu begrijp ik dat er is getraind en dat daar specifieke zaken zijn vermeld, maar grote vraag is zijn dat opsporingszaken of in het belang van de vervolging. Welke veiligheid van de Staat is hierbij in gevaar.

  2. Op de website van het KLPD staat vermeld wat de DSI is. Ik heb het er even bij gepakt om na te gaan wat de DSI nu allemaal doet. Eigenlijk zijn het ordinaire arrestatieteams, goed laten we zeggen arrestatieteams + net als Google +. Niet minder privacy aantasting, maar anders. Niet minder arrestatie, maar anders om het zo maar te zeggen. Hier het stukje:

  Dienst Speciale Interventies

  De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft tot taak het bestrijden van alle voorkomende vormen van grof geweld dan wel terrorisme over het gehele geweldsspectrum en het uitvoeren van specifiek door de minister van Justitie opgedragen taken.

  De DSI maakt samen met de Unit Interventie Mariniers en de Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden van de regiokorpsen en de Koninklijke Marechaussee deel uit van het Stelsel van Speciale Eenheden. Binnen dit stelsel is de DSI de overkoepelende organisatie. Wanneer één of meer speciale eenheden worden ingezet voor terrorismebestrijding of de aanpak van grof geweld, gebeurt dat onder de vlag van de DSI en voert het hoofd van de DSI het bevel.

  De DSI is met name gespecialiseerd in het uitvoeren van kleine highrisk operaties. Daarbij zoekt de dienst niet de toepassing van meer geweld, maar van slimmer geweld, bijvoorbeeld door de toepassing van technologie en intelligence. De inzet van de DSI kan grote consequenties hebben. Daarom werkt de dienst in opdracht van de minister van Justitie. De Dienst Speciale Interventies staat permanent paraat.

  Dus waar is de opsporing en vervolging. Ja er kan getraind zijn in het gebruik van stealth sms hoewel ik me dat niet kan voorstellen. In tactische en intelligente wapens om een deur open te rammen of een zelfmoord ‘terrorist’ onschadelijk te maken. Wat zijn hier schadelijke zaken aan die het daglicht niet kunnen verdragen. Blijkbaar zijn de groepen in cellen ingedeeld op die zondag.

  Maandag krijgen de mannen en vrouwen van de DSI een stukje geschiedenis? Opsporings- en vervolgingsinformatie? Het moet niet gekker worden. Straks is het rondje om de kerk ook nog de veiligheid van de Staat. Belangrijk is dat dit niet vrijgegeven wordt en waarom niet. De kijk van de overheid op de samenleving is belangrijk. Zie maar de brute arrestatie van delen van de DSI met Kerst vorig jaar. Natuurlijk ik snap dat is niet de schuld van de DSI, maar de AIVD, maar het leed is wel gelden. Kennis en inzicht zijn van belang. In de tekst staat ‘niet meer geweld’ maar ‘slimmer geweld’. Misschien moet u dat de eigenaar van de internetwinkel eens zeggen. Dan gaat het over Humint op maandag, informanten, infiltranten of in ons vocabulaire provocateurs, genoeg van in de geschiedenis. Waarom dit is zwart gemaakt is onduidelijk. Vervolgens gaat de dag verder met een intern stukje over de organisatie van je eigen terreur groep alsof alle terreurgroepen hetzelfde zijn georganiseerd. Dan is er weer een stukje zwart om onduidelijke redenen.

  Dinsdag is overgeslagen en onvindbaar zo goed was de training. Onbegrijpelijk dat hier belastingcenten aan worden uitgegeven. Een keer vroeg opstaan op maandag, moet het hele team plat op dinsdag, en dat is de crème de la crème van de Nederlandse arrestatie eenheden, teams, units, you name it. Of was dinsdag zo geheim dat zelfs de dag niet openbaar kan worden gemaakt.

  Woensdag ook zo’n goede dag waar Blackwater middels een gedragswetenschapper de mindset van het Midden Oosten voorschotelt. Waarom alles zwart maken zijn dat opsporings gegevens. Waarom niet de naam van de gedragswetenschapper vrijgeven. Sommige wetenschappers zien in elke djelaba een terrorist of in elke baard een zelfmoord. Sommige mensen kunnen niet zien dat er ook verschillende moslims bestaan net als verschillende politieagenten, althans ik hoop dat er verschillende agenten bestaan. Dan de rekrutering op woensdag. De drijfveren. Wat zijn hier vitale zaken van de Staat en opsporing die beschermd moeten worden.

  Donderdag is er een lang ontbijt zo te zien want er gebeurd veel tussen de zwarte delen door. Er zijn wat presentaties, een soort bonte ochtend zal ik maar zeggen. Wat daar allemaal aan staatsgevaarlijke zaken aan vast zitten is ook niet helemaal duidelijk, maar blijkbaar is de wedstrijdvorm een opsporingstactiek. Nu geloof ik dat de politie regelmatig allerlei absurde zaken verdiend, maar dat is geen opsporing dat is een gebrek aan professionaliteit, opbaar gewoon dus. Dan volgen na het ontbijt een stel aanslagen. Nu vraag ik mij af wie die presentaties weer houden. Gaat het uit van bewijzen zoals de fysieke metro treinen die onderzocht zijn, of gaat het uit van de nabestaanden van de slachtoffers of gewoon een politie verhaal. Dat is natuurlijk allemaal heel anders. En waarom is niet gekozen voor Madrid waar een parlementaire commissie uitgebreid de aanslagen en het falen van de politie en inlichtingendiensten openbaar hebben onderzocht. En dan is er de zaak Menezes. Het is nogal een verschil om het verhaal over Menezes te horen uit de mond van Sir Ian Warwick Blair verantwoordelijk commissaris voor de moord op Menezes of Gareth Peirce, advocaat die optrad in opdracht van de ouders van de vermoorde man. Volledige openheid over het gebruik van welke bronnen is van belang om soortgelijke incidenten te voorkomen. Ook met Kerst 2010 had het verkeerd kunnen aflopen. ’s Avonds stelde iedereen zich pas voor na de maaltijd dat moet een geweldige training zijn geweest. Vrijdag wordt nog afgesloten met beelden van 11 september. Waarom niet een stel beelden van de moordpartijen van Blackwater in Irak of elders? Ook de conclusies zijn zwart gemaakt en dat verbaasd me nu echt niet, maar het toont uw beperkte rechtsstatelijkheid.

  Ik snap dat een deel van de dag is doorgebracht met het intrappen van deuren en door ramen springen, maar hoewel het spectaculair lijkt is de politieke scholing wel degelijk het belangrijkste dat snap ik ook. Vraag is echter of Blackwater wel die scholing kan geven. Een bedrijf dat dusdanig slecht omgaat met zijn werknemers en ook met zijn taak, ja het beveiligd mensen, maar ten koste van een hoop burgerslachtoffers zal zeker niet een politieke training geven die genuanceerd is.

  DSI functioneren en status

  U oordeelt dat de stukken niet prijs gegeven kunnen worden op grond van opsporingsbelang en veiligheid van de Staat. Nu kan ik natuurlijk rapporten opvragen over het functioneren van het DSI, dan ben ik weer een jaar verder, maar ik wil u in herinnering brengen dat er enige spanning is tussen de DSI en andere teams. Dit kwam al in 2006 aan het licht en roept dus vragen op als deze ‘elite’ eenheid wordt getraind door een bedrijf dat zich niets aantrekt van mensenrechten. Dat roept des te meer vragen op omdat bij de training een bepaalde visie werd overgebracht.

  “Argos keek maandenlang in de keuken van het arrestatieteam van de politie Amsterdam-Amstelland en stuitte op een aantal problemen die te maken hebben met de oprichting van een nieuwe landelijke anti-terreur-eenheid: de Dienst Speciale Interventies (DSI). Is het wel duidelijk in welke situaties de DSI moet optreden en in welke situaties een arrestatieteam? Leidt de inzet van de DSI in de praktijk niet tot tijdverlies? Wat betekent de overheveling van de lange-afstandsprecisiewapens naar de DSI voor de arrestatieteams?

  Argos-verslaggever Huub Jaspers liep van mei tot september 2006 mee met het arrestatieteam (AT) van de politie Amsterdam-Amstelland. Als eerste journalist ooit mocht hij mee met alle acties van een AT. De AT’s zijn de zwaarst bewapende en best getrainde eenheden van de Nederlandse politie, gespecialiseerd in het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten. Maar zijn ze wel zo effectief als wordt beweerd? Wat betekent de inzet van de nieuwe anti-terreur-eenheid, de Dienst Speciale Interventies, bij aanhoudingen van terreurverdachten voor het werk van de AT’s? Versterken ze elkaar of lopen ze elkaar voor de voeten.”

  Mensenrechten schendingen Blackwater

  Tot slot natuurlijk het belangrijkste bezwaar tegen het achterhouden van informatie. U oordeelt dat de veiligheid van de Staat in geding is, ik oordeel dat de veiligheid van burgers in het geding is als u zich laat trainen en adviseren door een stel schietgrage gekken die geen enkel respect hebben voor mensenrechten. Het verbaasd mij dat u niet na het afschuwelijke incident van 2007 zich achter uw orden heeft gekrabd en gedacht ‘dit moeten we niet doen’. Als u daar behoefte aan heeft kan ik u het boek Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army van Jeremy Scahill doen toekomen, niet als geschenk maar als onderdeel van mijn bezwaar.

  Goed u snapt wel dat ik niet een hele hoog pet op heb van het gebeuren, maar iets verbaasd ik me toch over en daarom verzoek ik u dieper in uw archieven te zoeken. Blackwater is een Amerikaans bedrijf. In de jaren voor 2009 haalde het uitgebreid de voorpagina’s van alle kranten en ook nieuwsshows. Nee niet omdat ze zo’n goed product hadden.

  Ik heb dus een aantal aanvullende vragen voor de Wob:

  a. Is er helemaal geen mensenrechten beleid binnen de Nederlandse politie?

  b. Zo niet waarom niet?

  c. Zo ja, waarom is besloten om met een bedrijf als Blackwater in zee te gaan?

  c1. U zult verwijzen naar de antwoorden van de minister, zij hebben als enige een faciliteit voor dit soort training, maar ik kan niet zien of dit soort training ook niet door het vreemdelingen legioen gegeven kan worden. Vroeg opstaan, dat kunnen wij ook regelen. Lezingen over de Islam ook, waarschijnlijk iets genuanceerder dan u heeft gekregen dus waar zit het probleem.

  c2 Wist u iets van de mensenrechten schendingen en de twijfelachtige reputatie van het bedrijf. ZO ja wat en zo nee waarom niet.

  d. Wordt er geen onderzoek gedaan naar partners waar u mee samenwerkt?

  e. Is er onderzoek gedaan naar de mensenrechtelijk status van Blackwater voor de training. Zo nee waarom niet, zo ja wat waren de bevindingen

  e. Zijn er binnen uw bedrijf, instelling, organisatie vragen gerezen of is er een debat geweest om met Blackwater in zee te gaan? Zo ja wat was de inhoud van het debat. Zo nee betekent dat er geen kritische analyse in uw organisatie plaatsvindt?

  f. Als er geen kritische geluiden in uw organisatie zijn, vindt u dat gezond of meent u dat het noodzakelijk is om tot een betere bedrijfsvoering te komen?

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533