de procedure: informatie verzoek aan politie en ministeries

 

Amsterdam, 26 januari 2010

Aan KLPD
Dhr. R.G.C. Bik
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Onderwerp: informatieverzoek inzake maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot ‘beroepsdemonstranten’. Het gaat hierbij om maatregelen die zijn genomen en/of voorbereid in het kader van mensen die gebruik wilden of gebruik maakten van hun recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op betoging of het houden van openbare manifestaties (mensen die ook bekend staan als demonstranten) en dit zeer regelmatig doen. Dit zijn mensen die bekend zijn bij politie en die soms in de wandelgangen worden bestempeld als ‘beroepsdemonstranten’.

Kenmerk: informatieverzoek oktober 2010339 tot openbaarmaking

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte Dhr. R.G.C. Bik,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Het betreft informatie inzake maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot ‘beroepsdemonstranten’. Het gaat hierbij om maatregelen die zijn genomen en/of voorbereid in het kader van mensen die gebruik wilden of gebruik maakten van hun recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op betoging of het houden van openbare manifestaties (mensen die ook bekend staan als demonstranten) en dit zeer regelmatig doen. Dit zijn mensen die bekend zijn bij politie en die soms in de wandelgangen worden bestempeld als ‘beroepsdemonstranten’.

Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, processen verbaal, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties, onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten van staande houdingen en aanhoudingen, fouilleringlijsten, statistieken, beleidsdocumenten richtlijnen en andere documenten.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533