• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • de procedure: informatie verzoek aan politie en ministeries

  Amsterdam, 26 januari 2010

  Aan KLPD
  Dhr. R.G.C. Bik
  Postbus 100
  3970 AC Driebergen

  Onderwerp: informatieverzoek inzake maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot ‘beroepsdemonstranten’. Het gaat hierbij om maatregelen die zijn genomen en/of voorbereid in het kader van mensen die gebruik wilden of gebruik maakten van hun recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op betoging of het houden van openbare manifestaties (mensen die ook bekend staan als demonstranten) en dit zeer regelmatig doen. Dit zijn mensen die bekend zijn bij politie en die soms in de wandelgangen worden bestempeld als ‘beroepsdemonstranten’.

  Kenmerk: informatieverzoek oktober 2010339 tot openbaarmaking

  Afzender:
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam

  Geachte Dhr. R.G.C. Bik,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake maatregelen die zijn ingezet in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen, inlichtingen handelingen, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling en andere activiteiten met betrekking tot ‘beroepsdemonstranten’. Het gaat hierbij om maatregelen die zijn genomen en/of voorbereid in het kader van mensen die gebruik wilden of gebruik maakten van hun recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op betoging of het houden van openbare manifestaties (mensen die ook bekend staan als demonstranten) en dit zeer regelmatig doen. Dit zijn mensen die bekend zijn bij politie en die soms in de wandelgangen worden bestempeld als ‘beroepsdemonstranten’.

  Ik zou graag alle documenten van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, processen verbaal, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, speciale databestanden, registraties, onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten van staande houdingen en aanhoudingen, fouilleringlijsten, statistieken, beleidsdocumenten richtlijnen en andere documenten.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam
  www.burojansen.nl
  e-mail info@burojansen.nl
  tel 0206123202
  mob 0634339533