• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: informatieverzoek bedrijven

  Dit verzoek is ingediend bij alle politieregio’s en diverse ministeries

  Amsterdam, 7 juli 2010

  Aan Mr. O. R. Dros

  regio 1 Groningen

  Postbus 588

  9700 AN Groningen

  Onderwerp: Wobverzoek met betrekking tot contracten met bedrijven op het gebied van ICT, communicatie, dataverzameling en beheer, toegangscontrole, zichtsystemen, alarm, wapensystemen, beschermende oplossingen voor personeel, voertuigen en gebouwen, voertuigen, training en detachering.

  Kenmerk: wobverzoek juli 20105101

  Afzender:

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte Mr. O. R. Dros,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betreft informatie inzake contracten met bedrijven op het gebied van ICT, communicatie, dataverzameling en beheer, toegangscontrole, zichtsystemen, alarm, wapensystemen, beschermende oplossingen voor personeel, voertuigen en gebouwen, voertuigen, training en detachering.

  1. Bij ICT kunt u denken aan software bedrijven in de breedste zin zoals surveillance software, internet en netwerk beveiliging, beveiliging van data, beveiliging van communicatie, datamining software, gezichtsherkenning software, internet en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  2. Bij communicatie kunt u denken aan bedrijven op het terrein van communicatie en telecommunicatie. Hierbij gaat het om allerlei vormen van mobiele telefoons, portofoons en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  3. Bij dataverzameling en beheer kunt u denken aan bedrijven op het terrein van

  het verzamelen en opslaan van data, datamining, profiling, afluistersystemen en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  4. Bij toegangscontrole kunt u denken aan bedrijven op het terrein zoals biometrische systemen, scanners, smart cards en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  5. Bij zichtsystemen kunt u denken aan bedrijven op het terrein van camera’s, nachtkijkers, beelden en video apparatuur, verrekijkers, telescopen, cameratoezicht, catch ken systemen (ANPR) en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  6. Bij alarm kunt u denken aan bedrijven op het terrein van monitoren, bewegingsmelders, beveiliging en bewakingssystemen en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  7. Bij wapensystemen kunt u denken aan bedrijven op het terrein van handwapens, pepperspray, handboeien en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  8. Bij beschermende oplossingen voor personeel, voertuigen en gebouwen kunt u denken aan bedrijven op het terrein van de uitrusting van de Mobiele Eenheid, arrestatie teams en ander politie personeel. Uitrustingen ter bescherming van mensen, eigendommen en auto’s. Kleding, glas, versterkte materialen, gasmaskers, kogelwerende vesten, schoeisel, metaal ter bescherming van explosieven en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  9. Bij voertuigen kunt u denken aan bedrijven op het terrein van auto’s vrachtwagens, inbouw van apparatuur in voertuigen en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  10. Bij training en detachering kunt u denken aan bedrijven op het terrein van bijscholing, training op verschillende terreinen als ondervraging, recherche etc., plaatsing van personeel en vergelijkbare bedrijven in deze branche.

  De documenten met betrekking tot uw relaties met contracten met bedrijven op het gebied van ICT, communicatie, dataverzameling en beheer, toegangscontrole, zichtsystemen, alarm, wapensystemen, beschermende oplossingen voor personeel, voertuigen en gebouwen, voertuigen, training en detachering in de periode tussen 2000 (1 januari 2001) en 2010.

  Ik besef terdege dat dit een omvangrijk verzoek is. Ik had ook tien aparte verzoeken kunnen indienen, maar u bent complexe omvangrijke verzoeken van mij gewend.

  Tevens weet u dat ik altijd bereid ben om in overleg te treden over wat ik zoek en termijnen.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533