• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • De procedure: Bezwaar tegen beslissing gemeente Bergen op Zoom

  Amsterdam, 24 mei 2011

  Aan College van B & W

  Postbus 35

  4600 AA Bergen Op Zoom

  Onderwerp: bezwaar Wobverzoek inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn in VONK te Bergen op Zoom.

  Kenmerk: wobverzoek oktober 20111037

  Uw Kenmerk: U11-017874

  Afzender: Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  Geachte College,

  Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richtte ik mij tot u met een verzoek om informatie.

  Het betrof informatie inzake Wobverzoek inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn in VONK te Bergen op Zoom.

  De betreffende organisatie is ook bekend als kraakgroep de Vonk, De Vonk, Politieke partij VONK, Activiteitencentrum de Vonk en Comité Artikel 1

  Tevens is de organisatie bekend op de volgende adressen:Huijbergsestraat 2 & 4, papaverstraat 27 en schoolstraat 1 allen te Bergen op Zoom.

  Ik wilde graag alle documenten met betrekking tot VONK van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan:

  Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid met betrekking tot mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn in VONK te Bergen op Zoom.

  Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

  U heeft mij op 26 april 2011 een stapel documenten doen toekomen, daarvoor dank. U schrijft dat dit alle stukken zijn die in u in uw bezit heeft. Ik weet natuurlijk niet hoe uw archief of databestanden te doorzoeken zijn, maar ik geloof toch dat er een aantal stukken ontbreken.

  Hierbij gaat het vooral om stukken van de zogenaamde beheersdriehoek, het overleg tussen de burgemeester, de korpschef en de hoofd officier van justitie. In een aantal gevallen zal de burgemeester ook daadwerkelijk op de hoogte zijn gesteld van een voorgenomen actie van de politie of bepaald politie optreden hebben gefiatteerd.

  Ik geef u een aantal voorbeelden:

  – In de nacht van 29 augustus 2008 op 30 augustus 2008 vond er in het gebouw van de Vonk een huiszoeking plaats. Daarbij was een door de burgemeester ondertekend huiszoekingsbevel aanwezig en stond een bus ME klaar aan het uiteinde van de straat.

  – Voorafgaand aan de infoavond van 12 december 2008 over de Griekse opstanden werd een medewerker van de Vonk op het politiebureau ontboden. De politie vond dat een openbare bijeenkomst niet door mocht gaan. In de huidige tijd van vrijheid van meningsuiting een nogal grove wijze van de inbreuk van grondrechten. Dit gedrag van de politie zal niet zonder ruggespraak met het bevoegd gezag hebben plaatsgevonden.

  – Bij een demonstratie tegen het kraakverbod van 28 november 2009 werd het startpunt van de demonstratie eerst geweigerd op basis van ordehandhavingproblemen. Later mocht de demonstratie daar wel vertrekken. Het lijkt mij dat de burgemeester direct betrokken is geweest bij deze wijziging.

  Ik geef u tevens een lijst van activiteiten die in naam van de Vonk en haar betrokkenen zijn gehouden:

  – 01-03-2008 NVU in Bergen op Zoom

  – 15-03-2008 Manifestatie op grote markt

  – 05-05-2008 Bevrijdingsfeest

  – 29-06-2008 Kraak van Vonk

  – 29-08-2008 Eerste Feest Electricity party

  – 13-09-2008 Demo tegen kraakverbod

  – 12-12-2008 Infoavond Griekse opstanden

  – 10-01-2009 Protest tegen Israëlisch geweld

  – 26-02-2009 Infoavond antiracisme / fascisme

  – 13&14-03-2009 Vonk dagen

  – 13-03-2009 Feest power of equality

  – 28-03-2009 Anti racisme demo

  – 01-05-2009 1 mei dag van de arbeid

  – 05-05-2009 Bevrijdingsfestival mini

  – 06-06-2009 Reggae feest

  – 03-07-2009 Vonk festival

  – 04-07-2009 Vonk festival

  – 14-08-2009 Filmavond

  – 07-11-2009 Actieweek met feest

  – 28-11-2009 Demonstratie tegen kraakverbod

  – 11-12-2009 Feest

  – 22-01-2010 Campagnebijeenkomst

  – 15-02-2010 Presentatie vonk programma

  – 26-02-2010 Vonk festival

  – 27-02-2010 Vonk festival

  – 30-02-2010 Jongerendebat

  – 01-05-2011 1 mei in het Zwijnshoofd

  Sommige data lijken niet relevant, maar gezien de politie inval op 29 augustus 2008 door de politie tijdens een feest lijkt mij dat de politie gesteund wordt door het openbaar bestuur. Hoe de burgemeester erbij betrokken is, weet ik natuurlijk niet. De regionalisering van de politie heeft er wel voor gezorgd dat er afstand is tussen de korpschef van de regiopolitie Midden- en West Brabant, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er overleg is geweest, zeker bij een actieve buiten parlementaire groep in Bergen op Zoom.

  Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

  Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

  Een vriendelijke groet

  Postbus 10591

  1001 EN Amsterdam

  www.burojansen.nl

  e-mail info@burojansen.nl

  tel 0206123202

  mob 0634339533

  www.identificatieplicht.nl

  www.preventieffouilleren.nl

  www.openheid.nl

  www.openbaarheid.nl

  www.justitievrijheidenveiligheid.nl