• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Onderzoek: Uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

  Onderzoek: Uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht

  Bestuursorganen: Alle politieregio’s, alle parketten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie.

  Datum informatieverzoek: 15 november 2006

  In 2007 werden door het Centraal Justitieel Incasso Bureau aan Buro Jansen & Janssen de cijfers verstrekt van het aantal ID boetes. Wij hadden ook expliciet gevraagd om de cijfers van de dubbele boetes en enkele WUID processen-verbaal over 2005 en 2006. Uit de cijfers blijkt dat er in 65% van de gevallen sprake is van alleen ID boetes.

  In juni 2009 presenteerde minister van Justitie Hirsch Ballin zijn evaluatierapport van de wet aan de Tweede Kamer. Voor de presentatie van het rapport hadden wij het CJIB op 31 maart 2009 verzocht om dezelfde cijfers over 2007 en 2008. Op 4 mei 2009 meldt het CJIB dat de cijfers binnen tien dagen worden geleverd. Op 16 juni 2009 wordt er bezwaar aangetekend tegen het niet nemen van een besluit. Telefonisch contact met de behandelende ambtenaar maakt duidelijk dat de cijfers door het Incassobureau zijn geproduceerd, maar dat de minister van Justitie ze niet wil vrijgeven.

  Op 7 juli 2009 worden uiteindelijk de cijfers door het ministerie verstuurd. De minister schrijft dat lezing van zijn eigen evaluatie “van wezenlijk belang” is voor de interpretatie van de stukken. Ook in 2007 en 2008 bestaat het merendeel van de WUID boetes uit enkele boetes (65%). In dezelfde periode stond Jansen & Janssen voor de Raad van State in verband met het niet verstrekken van een interne evaluatie van de wet door het ministerie. Ook de Raad van State weigerde een groot deel van deze interne evaluatie, omdat er sprake zou zijn van “intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen.”

  In het rapport ‘Het functioneren van de WUID in de praktijk’ van het bedrijf Significant B.V. wordt geciteerd uit hoofdstuk 3 van het rapport, een van de hoofdstukken die Buro Jansen & Janssen niet krijgt onder de Wob omdat er sprake zou zijn van intern beraad. Een extern bedrijf heeft voor haar onderzoek wel de beschikking gekregen van deze interne evaluatie van de Utrechtse politie en het parket.