• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Onderzoek: Inlichtingen verzameling burgers en demonstranten ontruiming van het bos in Schinveld

  Onderzoek: Inlichtingen verzameling over burgers en demonstranten en het optreden van politie en marechaussee bij de ontruiming van het bezette bos in Schinveld

  Bestuursorganen: Alle politieregio’s, Provincie Limburg, gemeente Schinveld en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, VROM, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken en Defensie.

  Datum informatieverzoek: 19 december 2007

  De kap van zes hectare van het Schinveldse bos in verband met het opstijgen en landen van AWACS verkennings- en spionagevliegtuigen van vliegbasis Geilenkirchen in Duitsland heeft voor veel opschudding gezorgd in Limburg Zuid. De toenmalige regering zette voor het eerst een NIMBY procedure in en politie en Koninklijke Marechaussee trokken zij aan zij op. Een bijna militaire operatie werd op touw gezet om de protesterende buurt bewoners en actievoerders uit het bos te verwijderen en vervolgens zes hectare te kappen.

  Wat wordt er door de overheid allemaal ingezet om burgers in het gareel te krijgen? Welke informatie en inlichtingen worden er verzameld en door wie? Dit onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek dat Buro Jansen & Janssen samen met OBIV uit Nijmegen heeft uitgevoerd naar het CICI, een database van bewoners en actievoerders die zich verzetten tegen de Betuwelijn.

  De regiopolitie Limburg Zuid weigerde in eerste instantie na ruim een jaar bijna alle informatie. Na het indienen van een bezwaarschrift van ruim twintig pagina’s werden alle stukken overhandigd. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie respecteren in het algemeen de termijnen, maar wijzen veel af op grond van ‘intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen.’ Hierbij gaat het soms ook om e-mail berichten over afwezigheid op een vergadering of de agenda van een vergadering.

  Bij het ministerie van Defensie duurde de eerste beslissing een half jaar en de beslissing op bezwaar een jaar. Bij Binnenlandse Zaken en Defensie werd in tegenstelling tot andere Wob-verzoeken naar vergelijkbare onderwerpen de informatie aanvraag ook opgevat als een verzoek onder de WIV (Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten). Natuurlijk werd er geen informatie verstrekt over de mogelijke aanwezigheid van actuele gegevens bij de AIVD en de MIVD. Er lopen nog enkele juridische procedures in het kader van dit onderzoek.