• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Onderzoek: diverse onderzoeken, Raad van Hoofdcommissarissen zegt dat ze geen bestuursorgaan is

  Onderzoek: diverse onderzoeken naar politie en justitie

  Bestuursorgaan: Raad van Hoofdcommissarissen

  Datum informatieverzoek: 28 juli 2008

  In het kader van onderzoek naar het optreden van politie en justitie dient Buro Jansen & Janssen standaard een informatieverzoek in bij de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC). Deze raad, die in verschillende hoedanigheden naar buiten treedt, heeft geen vestigingsadres en geen inschrijving in de Kamer van Koophandel.

  De RHC heeft wel een duidelijke structuur. Er is een voorzitter dhr. Kuijs, korpschef Brabant Zuid-Oost en er zijn portefeuille houders. Magda Berndsen-Jansen, korpschef van de regiopolitie Friesland is bijvoorbeeld portefeuillehouder Diversiteit. Keer op keer geeft de Raad bij monde van mw. Kuin, juridisch coördinator RHC/KBB (KorpsBeheerdersBeraad) aan dat de Raad van Hoofdcommissarissen geen bestuursorgaan is. Wat de raad wel is, wordt in het midden gelaten.

  Door geen bestuursorgaan te zijn, hoeft de RHC niet te voldoen aan de Algemene Bestuurswet en worden alle Wob-verzoeken van Buro Jansen & Janssen afgewezen. Op dit moment is beroep aangetekend bij de rechtbank van Amsterdam. Door zich te ontrekken aan de Wob en zich op het standpunt te stellen dat zij geen bestuursorgaan is, gedraagt de RHC zich als een criminele organisatie.

  In het beroepschrift staat: “Voor illustere gezelschappen heeft de wet artikel 140.” Of de rechter in eerste orde besluit om het beroepschrift gegrond te verklaren is de vraag. De regering heeft in een notitie over de ‘landelijk besluitvormings- en afstemmingsstructuur’ aangegeven dat de RHC wordt omgebouwd tot Raad van Korpschefs (RKC), een raad die wel in de wet wordt opgenomen. Of dit dan ook met terugwerkende kracht geldt voor de RHC, is nog niet duidelijk.