Informatieverzoek toepassing uitvoering Uitgebreide Identificatieplicht 2009 en 2013

 

Amsterdam, 28 juli 2014

Aan College van procureurs-generaal
postbus 20305,
2500 EH Den Haag

Onderwerp: Informatieverzoek toepassing en uitvoering van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht over de periode 2009 en 2013

Kenmerk: informatieverzoek 2014037311

Afzender:
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

Geachte mevr./dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

Ik zou graag de volgende documenten/gegevens van u ontvangen:

In 2007 heeft een medewerker van u een overzicht gemaakt van de WUID boetes over 2005 en 2006. Vervolgens heb ik dezelfde gegevens over 2007 en 2008 van u ontvangen.
Het gaat om de volgende dat:

– Aantal van boetes die uitgeschreven zijn in het kader van de WUID per politieregio. U kunt blijkbaar onderscheid maken tussen minderjarig en meerderjarig en tevens vermelden hoeveel mensen betaald hebben, hoe vaak sepot is verleend en dergelijke. Graag zou ik al die gegevens over 2009 en 2013 ontvangen.

– Vervolgens heeft een medewerker op verzoek van mij een uitdraai gemaakt van alleen de D517 codes met daarnaast de Trias en de Wahv aantallen. Ik heb een voorbeeld bijgevoegd. Graag zou ik deze gegevens over 2009 en 2013 ontvangen.

– Vervolgens heeft u toentertijd ook twee lijsten doen toekomen van de Trias bekeuringen en de Mulder bekeuringen in combinatie met de D517 bekeuring, maar dan gespecificeerd naar apart feit. Ik heb beide lijsten ook toegevoegd als voorbeeld.
Graag zou ik deze gegevens over 2009 en 2013 ontvangen.

– Tot slot zou ik graag al die statistische data ontvangen die met betrekking tot de WUID bij u voor handen is. Graag zou ik deze gegevens over 2009 en 2013 ontvangen.

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U kunt de stukken ook per email in pdf of doc aan mij doen toekomen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
www.burojansen.nl
e-mail info@burojansen.nl
tel 0206123202
mob 0634339533
nieuwsblog.burojansen.nl
www.identificatieplicht.nl
www.preventieffouilleren.nl
www.openheid.nl
www.openbaarheid.nl
www.justitievrijheidenveiligheid.nl
www.hetnationaalveiligheidsarchief.nl

De voorbeeld docuemten kunt u vinden bij
http://www.identificatieplicht.nl/pdf/gegevensminjus.pdf
http://www.identificatieplicht.nl/pdf/cjibtriasend517dubbelebekeuringen.pdf
http://www.identificatieplicht.nl/pdf/cjibmulderend517dubbelebekeuringen.pdf
http://www.identificatieplicht.nl/pdf/CJIBoverzichtalleenD517.pdf
http://www.identificatieplicht.nl/pdf/triasresultaten20052006.pdf