informatie verzoek profielschetsen in 2009

 

Amsterdam, 11 december 2009

 

 

 

Aan    Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Postbus 30132

2500 GC DEN HAAG

 

 

Onderwerp: Wobverzoek inzake een onderzoek verricht naar de juridische dossiers van alle mensen die in 2008 in vreemdelingenbewaring hebben gezeten en de onderliggende stukken

 

Kenmerk: wobverzoek oktober 20091104

 

Afzender:

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

 

 

Geachte Mw./Dhr.,

 

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

 

Het betreft een onderzoek verricht naar de juridische dossiers van alle mensen die in 2008 in vreemdelingenbewaring hebben gezeten. Ik verzoek u mij een kopie van het onderzoek te doen toekomen en de onderliggende stukken.

 

Bij deze onderliggende documenten kunt u bijvoorbeeld denken aan: notulen, verslagen, draaiboeken, planningen, onderzoeken, evaluaties, statistieken, fouilleringlijsten, concepten, rapportages, dagrapportages, verslagen van de driehoek, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (zowel e-mail), incidentmeldingen, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, proces-verbalen, mutaties, geluidsopnamen, videobeelden, foto’s, ambtsberichten, speciale databestanden, registraties en andere documenten.

 

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

 

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen maximaal 4 weken antwoord op mijn verzoek.

 

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

 

Een vriendelijke groet

 

 

Postbus 10591

1001 EN Amsterdam

www.burojansen.nl

e-mail info@burojansen.nl

tel 0206123202

mob 0634339533